Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘наукові збірники’


Вийшов черговий музейний збірник «Музейний предмет»

Вийшов черговий музейний збірник

До даного збірника увійшли наукові матеріали працівників музеїв Дніпропетровської області та інших регіонів України, які висвітлюють різні характеристики музейного предмета, особливості відбору, комплектування, збереження та наукового вивчення предметів музейного значення, розкривають механізми та структуру науково-дослідної, науково-фондової, експозиційної та науково-просвітницької роботи...

Курінь козацького батька [Путівник]

Курінь козацького батька [Путівник]

Видання презентує мандрівку меморіальним будинком-музеєм академіка Д.І. Яворницького, де він жив і працював протягом 1905-1940 років в Катеринославі-Дніпропетровську. В путівнику наочно, в усіх чорно-білих та кольорових фарбах, предстає повсякденне життя видатного вченого - історика, археолога, етнографа, фольклориста, лексикографа, який все...

Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень

Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень

Автори-упорядники: Бекетова В.М., кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького; Потап О.Є., професор, вчений секретар Дніпропетровської металургійної академії. За загальною редакцією: Капустіної Н.І., директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, заслуженого працівника...

Музеї Дніпропетровської області

Музеї Дніпропетровської області

Автори: Капустіна Н.І., Бекетова В.М. В уточненні даних по громадським музеям області брала участь с.н.с. Дніпропетровського історичного музею Л. П. Лебедєва. Рецензент: Л. І. Зеленська, доктор педагогічних наук, професор Дніпропетровського національного університету. Макет, верстка, художнє оформлення: Ю. М. Малієнко Фото:...

До 160-річчя музею виданий новий збірник!

До 160-річчя музею виданий новий збірник!

До 160-річчя Дніпропетровського історичного музею підготовлено та видано збірник «Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі». У збірнику подаються матеріали доповідей та повідомлень наукової конференції, яка триватиме 21-22 жовтня 2009 р. і присвячена...

Роль музеїв у культурному просторі україни й світу (2009)

Роль музеїв у культурному просторі україни й світу (2009)

Упорядник: Бекетова В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Буланова Н.М., Рошко М.В. Рецензенти: Зеленська Л.І., професор, зав. каф. фізичної та економічної географії ДНУ, доктор педагогічних наук; Шаповалов Г.І., д.і.н., директор Запорізького обласного краєзнавчого музею. Верстка, дизайн: Малієнко Ю.М. Роль...

Видатні особистості: музейна персоналістика (2008)

Видатні особистості: музейна персоналістика (2008)

Упорядник: Бекетова В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Рошко М.В. Рецензенти: Зеленська Л.І., професор, зав. каф. фізичної та економічної географії ДНУ, доктор педагогічних наук; Буланова Н.М., директор Музею історії м. Дніпродзержинська, к.і.н. Верстка, дизайн: Малієнко Ю.М. Видатні особистості: музейна...

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Упорядники: Капустіна Н.І., Гайда, Л.О. Рецензент: В.Б. Врублевська, доцент Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України (Київ). Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М. Фотографії: Ю.В. Воротніков, О.Я. Слуцкер, О.О. Шугуров, Д.В. Авер’янов, Ю.М. Малієнко, С. Гуназа. Верстка...

Скарби музеїв (2005)

Скарби музеїв (2005)

У збірнику подані статті та повідомлення наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області з проблем комплектування, наукового вивчення, класифікації та систематизації музейних зібрань в цілому та окремих музейних колекцій. Книга буде корисною фахівцям з музейної справи, історикам, краєзнавцям, вчителям, студентам і учням....

Музей і місто (2003)

Музей і місто (2003)

Збірник презентує матеріали доповідей та повідомлень з проблем краєзнавства та музеєзнавства учасників обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю міста Дніпропетровська. В статтях розглянуті маловідомі сторінки з історії міст Придніпров'я, проблеми відтворення в експозиціях музеїв Дніпропетровської області місцевої історії та культурних традицій....

Музей на межі тисячолітть (1999)

Музей на межі тисячолітть (1999)

Збірка складається з тез доповідей та повідомлень з проблем музеєзнавства і музейної справи співробітників музеїв, вчених вузів та наукових установ України, Росії, Естонії, які брали участь у Міжнародній науковій конференції "Музей на межі тисячоліть:минуле, сьогодення, перспективи", присвяченій 150-літтю Дніпропетровського історичного...

Музей і майбутнє (1998)

Музей і майбутнє (1998)

До збірника увійшли доповіді та повідомлення, зроблені на науковій конференції до Міжнародного дня музеїв, яка відбулася у травні 1997 року....

Регіональне і загальне в історії (1995)

Регіональне і загальне в історії (1995)

До збірника увійшли тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з'їзду....

З минувшини Подніпров’я (1995)

З минувшини Подніпров'я (1995)

До збірника увійшли матеріали наукових співробітників Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, викладачів і студентів ДДУ, працівників служби Національної безпеки по Дніпропетровській області. Роботи є скороченим викладом доповідей, зроблених учасниками наукової конференції з музейної справи і краєзнавства, присвяченої Міжнародному дню...

Скарбниця ріднокраю (1993)

Скарбниця ріднокраю (1993)

Редактор: А.Ф. Снітко Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства. Дніпропетровськ, 1993. — 130 с. Збірка складається зі статей і повідомлень наукових співробітників Дніпропетровського історичного музею, викладачів і студентів Дніпропетровського держуніверситету, працівників служби національної безпеки по...

Вчений-подвижник: життєвий шлях та літературна спадщина Д.І.Яворницького (1991)

Вчений-подвижник: життєвий шлях та літературна спадщина Д.І.Яворницького (1991)

Збірка наукових праць, матеріалів з проблем вивчення життєвого шляху, творчої спадщини у дослідженні історії Придніпровя визначного українського історика, археолога, етнографа, фольклориста і письменника, академіка Д.І.Яворницького....

Наш край: збірник праць з археології, історії та музеєзнавства (1971)

Наш край: збірник праць з археології, історії та музеєзнавства (1971)

Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького – один з найстаріших на Україні. «Наш край» – збірник праць, в яких розповідається про культурні багатства, зібрані в цьому та інших музеях області. У збірнику висвітлено також питання комплектування фондів, наукової та науково-освітньої роботи...

Hosting Ukraine Creative Commons