Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘наукові товариства’


XIII археологічний з’їзд у Катеринославі

1995 р.– особливий, ювілейний рік для історичної науки Дніпропетровщини. 90 років тому у нашому місті відбулися дві події, які суттєво змінили культурну та науково-просвітню атмосферу в краї. Ці події були взаємопов’язані, і якщо б не відбулася друга, то можливо не...

Місце археологічних з’їздів у дослідженні пам’яток Півдня України

Територія Півдня України багата на археологічні пам’ятки різноманітних часів, стає об’єктом постійних досліджень з початку XIX ст. Освоєння нових земель у Криму та Причорномор’ї дало поштовх розвитку класичної або античної археології, а з другої половини XIX ст. із виникненням первісної...

Риси історичної школи в творчості Д.І. Яворницького

Вже стала традиційною думка про те, що у ХІХ-ХХ ст. в Україні діяли «Київська школа істориків-документалістів» В. Антоновича, народницька школа М. Грушевського, історична школа Д. Багалія. В діаспорі виникла державницька школа, фундаторами якої були учень М. Грушевського М. Томашівський, Вяч....

Презентація книги «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии»

Презентація книги

14 вересня о 16.00 у Дніпропетровському історичному музеї (пр. К. Маркса, 18) відбудеться презентація книги «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (Д.:Герда, 2010. Вип. 1). Книга, що презентується, продовжує серію «EDICIO PRINCEPS» видавництва «Герда», в якій відтворюються видання джерел і матеріалів...

Наукові товариства Катеринослава другої половини XIX — початку XX ст.

Наукові товариства, які діяли в Катеринославі в другій половині XIX та на початку XX ст., стали значним явищем в культурному житті міста. Ці товариства об’єднали вчених, спеціалістів-практиків, представників буржуазії для спільної діяльності і вирішення наукових та практичних питань. Наукові товариства...

Hosting Ukraine Creative Commons