Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Новицький’


Двомовна форма діалогу в історико-етнографічних текстах Я.П. Новицького

Со времен Петра І по 1990 год последовало двадцать три явных и скрытых правительственных запрета украинского языка. Из них четырнадцать (кончая указом Сената 1908 год,а, в котором культурная и просветительская деятельность на Украине признавалась вредной) были хорошо известны сельскому учителю...

Д.І. Яворницький та Я.П. Новицький: до проблеми взаємин

Д. І. Яворницький та Я. П. Новицький – дві видатні постаті в історії запорозького краю. Багато статей присвятили їхнім взаєминам М. М. Шубравська, А. С. Бровко, В. І. Ульянівський, С. В. Абросимова. Опубліковано листування Д. І. Яворницького з Я. П....

Новицький Яків Павлович

Відомий історик, археолог, етнограф, фольклорист, краєзнавець, педагог Яків Павлович Новицький своєю активною творчою діяльністю сприяв формуванню та розвитку фольклористики на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Поряд з Г. Залюбовським, І. Манжурою, Д. Яворницьким він був одним...

Новицький Яків Павлович

Яків Павлович Новицький (1847-1925), відомий історик, археолог, етнограф, фольклорист, краєзнавець, педагог, народився 24 жовтня (6 листопада) 1847 р. в с. Аули Катеринославського повіту, Катеринославської губернії (тепер селище Криничанського р-ну Дніпропетровської обл.). Свій родовід веде з Гетьманщини, від знаменитого полковника, соратника...

Hosting Ukraine Creative Commons