Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Нікополь’


Каталоги у Нікопольському краєзнавчому музеї: історія, проблеми та перспективи

УДК 9.009+06.93   Анцишкін І.В. Головний зберігач Нікопольського краєзнавчого музею   Каталоги у Нікопольському краєзнавчому музеї: історія, проблеми та перспективи У цій науковій розвідці аналізується історія систематизації експонатів музейної колекції. Розповідається про початок і проблеми створення каталогів та питання каталогізації...

Старожитності Січової Покровської церкви в колек­ції Нікопольського краєзнавчого музею

Після знищення Запорозької Січі частина майна з Покровської січової церкви за розпорядженням губернатора Новоросійського краю М.Д. Язикова була перенесена в Нікопольську Свято-Покровську церкву. Опис цих церковних речей дає Д.І. Яворницький в роботі «Запорожье в остатках старины и преданиях народа». т....

Микитинська Січ (про початок літочислення м. Нікополя)

Перші документальні згадки про місцевість, де знаходиться м. Нікополь Дніпропетровської області — Микитин Ріг та Лиса Гора, є в щоденнику австрійського посла Є. Лясоти влітку 1594 р. У російській картографії вони згадуються у «Книзі Великого Креслюнку», що була видана у...

Гідроніми Нікопольщини – історична пам’ятка нашого краю запорізької доби

Назви річок – найдостовірніші джерела історичної і мовної інформації. Вони допомагають виявити первинність якоїсь етнічної групи на певній території та межі її поселення, уможливлюють дослідження племінних міграцій, місця їх тимчасової та постійної осілості, міжплемінні контакти. Гідроніми Нікопольщини – це творіння...

Запорізьке козацтво в легендах і переказах Нікопольщини

Крім предметів матеріальної культури та літературно-писемних пам’яток, багатющим матеріалом для вивчення історії Нікопольщини, звичаїв, обрядів, традицій є фольклорні твори. Серед збирачів народної творчості, які працювали на фольклорній ниві нашого краю — О. Стороженко, Д. Яворницький, Я. Новицький. З усіх зібраних...

Яворницький і Нікополь

Видатний дослідник історії запорізького козацтва, етнограф, археолог, письменник Д. І. Яворницький неодноразово відвідував м. Нікополь у 80-х рр. XIX ст. – 20-х рр. XX ст. Під час перебування у місті Яворницький вів пошукову роботу по збиранню предметів старовини, зокрема запорізької...

Нікопольський державний краєзнавчий музей

Україна, Дніпропетровська обл., 53000, м. Нікополь. вул. Електрометалургів,46а, тел.: 51361 Працює музей щоденно з 9.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Заснований в 1919 р. як Музей образотворчих мистецтв на базі зібрання місцевого дворянина-колекціонера Нечаєва, з 1929 р. – сучасна назва....

Музей історії Нікопольського педагогічного училища

53200, Нікополь, вул. Станіславського, 7. Заснований 1982 р. Площа – 45 кв. м. Зберігається майже 1600 експ....

Музей історії гідромеліорації, механізації Нікопольського сільськогосподарського технікуму

53200, Нікополь, вул. К. Лібкнехта, 162, учбовий корпус. Рік заснування – 1986. Площа – 42 кв. м. Зберігається майже 600 експ....

Музей історії Нікопольського металургійного технікуму Національної металургійної академії України

53200, Нікополь, провул. Трубників, 18. Рік заснування – 1990. Площа – 70 кв. м. Зберігається 200 експ....

Музей бойової та трудової слави електро-локомотивного депо ст. Нікополь

53200, Нікополь, провул. Деповський, 2. Рік заснування – 1966. Площа – 60 кв. м. Зберігається понад 700 експ. з історії депо....

Музей історії ВАТ “Нікопольський феросплавний завод”

53200, Нікополь, вул. Трубників, 18, Будинок культури. Рік заснування – 1975. Площа – 100 кв. м. Зберігається 1600 експ....

Народний музей бойової та трудової слави ВАТ Південно-трубного заводу

53200, Нікополь, вул. Трубників, 91, тел.: /+38-262/ 93556. Заснований 1969 р. Звання народного має з 1982 р. Площа – 490 кв. м. В фондах музею майже 11000 од. музейних предметів – фото-, документальних та речових джерел з історії підприємства, про...

Нікопольський державний краєзнавчий музей

Музей засновано за ініціативою відділу народної освіти виконкому Нікопольської ради робітничих та селянських депутатів 29 березня 1919 року на основі конфіскованої у місцевого поміщика художньої колекції. Відкритий 18 травня 1919 року як народний музей витончених мистецтв, у якому налічувалося 688...

из истории подпольной молодежной организации г. Никополя «за советскую Родину»

Героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками вели советские люди, оказавшиеся на временно оккупированной врагом территории. Несмотря на ряд трудностей, на Украине было создано боевое и действенное подполье. Одновременно с ним развернули свою работу и другие антифашистские подпольные организации. Само их возникновение...

Нікопольський музей — від музею мистецтв до краєзнавчого

Представлено сторінки історії Нікопольського державного краєзнавчого музею наприкінці 20-х років ХХ ст., коли відбулася реорганізація музею, що призвела до занедбання вивчення минувшини краю....

Hosting Ukraine Creative Commons