Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Одеса’


Італійці у освоєнні Півдня України, кінець XVIII — початок XIX ст.

Історія італійців в Україні налічує близько дев’ятнадцяти століть. Перші римські фортеці з’явилися на півдні України та в Криму ще в середині І ст. н.е. Пізніше, у «Слові о полку Ігоревім», згадується, що італійські купці — «венедици» (очевидно, венеціанці) були частими...

Мітки:         

Проблеми комплектування фондів на сучасному етапі

В самій назві цього повідомлення виявлено «ключеве слово» – проблеми. Дійсно, загальновідомі та випробувані часом форми комплектування фондів для багатьох музеїв стали проблематичними. Розглянемо ці форми у реаліях нашого часу. Отже, тематичне комплектування, що передбачало, наприклад, проведення експедицій за профільною...

Методика проведення практичних робіт студентів за курсом культурології в музеях Одеси

Статья посвящена одному из пока неразработанных направлений музейной педагогики высшей школы. Автор представляет новую целостную методику проведения практических занятий в музеях по вузовским культурологическим дисциплинам. В современных условиях растущей глобализации, утраты исторической и культурной преемственности музеи становятся одним из важнейших...

Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова

Музей розташовано у тому самому будинку, де Олександр Володимирович Блещунов  мешкав  та створював своє зібрання творів мистецтва різних часів та народів. Саме тому музей зберігає неповторний аромат “домашньої колекції”. Музею притаманні традиції, що виникли за часів його засновника, в житті...

Одеський музей західного та східного мистецтва

Музей засновано 1923 р. на базі приватних колекцій, зібраних місцевим комітетом охорони пам‘яток мистецтва та старовини, а також надходжень з міського музею красних мистецтв та кабінету історії мистецтв Новоросійського університету. У наступні роки колекція поповнювалася за рахунок надходжень з центральних...

Одеський історико-краєзнавчий музей

Музей, що є одним з найбільш показних музеїв цього профілю на Півдні України, було створено на підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 21 квітня 1955 р. У числі його фондоутворювачів такі відомі у свій час установи, як Одеський міський музей...

Можливості співпраці кафедри українознавства з музеєм «Степова Україна»

Окреслено можливі напрямки спільної роботи викладачів кафедри та співробі-тників музею у справі навчання студентів будівельної академії з метою ближ-чого сприйняття історії України через історію краю як невід’ємну частину України та її історії....

Методика проведения практических работ студентов по курсу культурологи в музеях Одессы

Статья посвящена одному из пока неразработанных направлений музейной педагогики высшей школы. Автор представляет новую целостную методику проведения практических занятий в музеях по вузовским культурологическим дисциплинам....

Доцільність використання матеріалів краєзнавчого музею у викладанні історії України

У статті йдеться про необхідність застосування експозиції та інформації краєзнавчого музею в курсі історії України для наочного і поглибленого викладання навчального матеріалу, потребу попередньої підготовки до цієї форми заняття, а також підведення підсумків....

Музей кино Одессы

Рассказывается об уникальном музее кино, единственном в Украине, а также о его значении для формирования духовной культуры молодого поколения. В работе использованы материалы, предоставленные директором музея В.В. Костроменко....

Мітки:     

«Наша задача – вызвать чувство ненависти к прошлому»: історико-пропагандистська діяльність одеського відділення «Общества бывших полит-каторжан и ссыльнопоселенцев» та його музею у 1920-1930 рр.

Розглянуто основні напрямки діяльності Одеського відділення «Всесоюзного общества бывших каторжан и ссыльнопоселенцев» у галузі дослідження історії революційного руху ХІХ – початку ХХ ст. та пропаганді членами товариства свого бачення історії серед широких мас, здебільшого, шляхом розбудови власного музею...

Мітки:         

Музей, котрий був… (Музей єврейської культури ім. Менделе-Мойхер-Сфорім)

Справжній музейний бум охопив Одесу у 1920—1930-х роках, коли кількість музеїв коливалась від 20 до 40! Долю деяких довоєнних музеїв можна порівняти з долею людей. Людей, котрі жили в часи репресій… З’явившись на світ, вони не встигли прожити і кількох...

Мітки:             
Hosting Ukraine Creative Commons