Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘освіта’


Виставкова промоакція «Наші робочі руки – тобі, Україно!»

Виставкова промоакція «Наші робочі руки – тобі, Україно!»

З 23 по 24 лютого 2016 р. на діорамі «Битва за Дніпро» навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Дніпропетровщини спільно з ДНІМ проводить промоакцію для учнів 9-х та 11-х класів Дніпропетровська...

Виставка «На ниві народного просвітництва»

Виставка

Виставка "На ниві народного просвітництва: Роль Катеринославської міської Думи та Катеринославського губернського земства в розвитку освіти та культури. Друга половина XIX – початок XX ст." (присвячена 1150-річчю від часу створення слов’янської абетки святими рівноапостольними Кирилом та Мефодієм) приурочена до Дня...

З історії Катеринославської Громади опікування жіночою освітою (1868—1888)

Метою цього повідомлення є розгляд становлення та розвитку однієї з благодійних організацій Катеринослава. Значний внесок у вивчення діяльності Громади зробив Губернський Статистичний комітет, який видавав Пам’ятні книги Катеринославської губернії, інформація з яких прислужилася джерельною основою для написання даного повідомлення. Історія...

Александра Акимовна Рындовская

История женского образования в нашем городе тесно связана с именем Александры Акимовны Рындовской, первой начальницы первой женской гимназии Екатеринослава. Помимо прямых своих обязанностей, педагогической работы, Александра Акимовна много и систематически уделяла внимание комплектованию гимназической библиотеки и созданию учебных кабинетов гимназии....

Д. I. Яворницький про вченість у запорізьких козаків

Д. I. Яворницький присвятив висвітленню питань освіти, грамотності та шкільництва у запорізьких козаків спеціальний розділ при описі внутрішнього побуту запорізької громади. Однак відтворення вченим уявлень козацтва про вченість взагалі ніяк не вичерпується тільки розглядом саме освітніх питань. Проблема вченості та...

К вопросу о комплектовании фондов музея по теме: «развитие народного образования на Днепропетровщине»

Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого один из старейших на Украине, сокровищница многих реликвий мировой, украинской и отечественной истории. За свою 150-летнюю историю он превратился в один из научно-просветительных центров Украины. Документальные и вещественные коллекции музея насчитывают 220 000 единиц,...

Соціально-психологічне дослідження закономірностей і механізму сприйняття відвідувачами експозицій (на прикладі Чернівецького краєзнавчого музею)

В умовах реекспозиції, розпочатої у 1990 р. в Чернівецькому краєзнавчому музеї, музей діє та виконує основну форму своєї діяльності через стаціонарні виставки, які виконують пізнавальну та виховну функції, перш за все стосовно учнівської та студентської молоді. При відсутності експозиції виставочна...

Музей і відвідувач (соціально-психологічні дослідження в музеї)

За останнє десятиліття в нашому суспільстві відбулися кардинальні зміни, які не могли не відбитися на: становищі музеїв. Музейні співробітники зіткнулися з мізерним фінансуванням культури, серйозною конкуренцією з боку засобів масової інформації, змінився і якісний склад відвідувачів, а виходить і їх...

Народознавство і музей (із досвіду роботи музею історії м. Дніпродзержинська)

Що «Музей – це велична пам’ятна книга людства» – ця істина не викликає сумніву, але пам’ять не приходить сама по собі її треба накопичувати, її треба берегти і її треба передавати людям. А якщо це стосується музею — то відвідувачам....

Популяризація історії запорізького козацтва засобами музею: науково-просвітницька робота

У літопису України найзначнішу частину займають часи козацької вольниці, яка існувала майже чотири століття і, як відомо, саме козацька Січ мала вирішальне значення для становлення української держави, і тому це надзвичайно важлива тема у процесі формування світогляду народу. До того...

Нетрадиційні форми роботи з дітьми молодшого віку

Надзвичайно актуальним в наш час є завдання виховання музейними засобами підростаючого покоління,, перш за все дошкільників і молодших школярів, ба саме в цьому віці формуються основи людської особистості. На протязі останніх декількох років (з 1992 р.) в Рівненському краєзнавчому музеї...

Музей на переломі століть. Аудиторія музею в ХХІ ст.

Сьогодні ми не можемо не враховувати той факт, що кількісний показник відвідування музеїв вже не може бути основним критерієм оцінки роботи. Необхідне нове бачення методів роботи з відвідувачами (особливо з молоддю, дітьми), яке би базувалось на наукових психолого-педагогічнпх засадах. Для...

Нові напрямки науково-просвітницької діяльності музеїв

Національний заповідник «Хортиця» – це науково-дослідна, культурно-освітня та рекреаційна установа, яка здійснює охорону пам’яток історії та культури, природних об’єктів і комплексів, популяризацію знань про них, рекреаційне обслуговування населення. Частину завдань, що стоять перед заповідником, виконує і його культурно-просвітницький відділ. Головна...

Науково-освітня робота: пошук і перспектива

Культурно-просвітницька функція музею має свою реалізацію через науково-освітню роботу, форми якої за останні 10 років значно змінились. Традиційно до музею завжди йшли відвідувачі, щоб ознайомитись з експозицією, або подивитись виставки. Наприкінці 1980-х рр. музей мав свого відвідувача, переважно туристичні групи....

Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови

Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови

9 листопада 2010 року у День української мови і писемності о 12-00 годині, у приміщенні Палацу студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбулось урочисте відкриття ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика на Дніпропетровщині. Організатори конкурсу –...

Прийшли і талановиті студенти, і талановиті викладачі

Коли у січні 1896 р. за ініціативою міського голови І. Г. Грекова було розпочато клопотання про відкриття в Катеринославі гірничого інституту, проти цього виступив відомий педагог І. Я. Акінфієв, який заявив: «Міські кошти повинні йти на освіту мешканців міста, а...

Покликані часом (історія студентської фотокартки)

Під час створення виставки «Земля, Космос, Земля» було зібрано багато матеріалів, що розкривають участь видатних вчених і виробників у справі розвитку ракетно-космічної галузі України. До музейних фондів було передано понад чотирьохсот предметів і документів. Була створена повноцінна колекція, яка дає...

Труба Іван Михайлович

Труба Іван Михайлович

Упродовж століть український народ невтомною працею, розумом і талантом створював свою самобутню культуру. Всю велич душі і майстерність вкладали у духовне відродження нації її найкращі будівничі. На превеликий жаль, історія до багатьох із них не була милосердною. Серед імен діячів...

Другий всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки

Подано аналіз сучасних проблем розвитку музейної педагогіки в Україні, які розглядались під час Другого Всеукраїнського музейного фестивалю....

Відображення сучасного стану інноваційних освітніх закладів Дніпропетровщини в музейному зібранні.

На прикладі Дніпропетровського українсько-американського ліцею Національного гірничого університету та Саксаганського природничо-наукового ліцею міста Кривого Рогу розглянуто питання формування фондового зібрання Дніпропетровського історичного музею матеріалами про стан та розвиток народної освіти на сучасному етапі....

Hosting Ukraine Creative Commons