Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘палеоліт’


О палеогеографической особенности расположения позднепалеолитических стоянок Лески и Ивашково VI

В последние годы все шире получают распространение методы биолокации не только при инженерно-геологических, но и археологических изысканиях. Благодаря биолокационным работам, выполненным кандидатом геолого-минералогических наук В. Ф. Петрунем и автором, получены новые данные о расположении позднепалеолитических стоянок Лески и Ивашково VI...

Північно-Приазовська пізньопалеолітична культура

Після доведення у другій половині 1960-х років помилковості теорії російських археологів (Борисковський, 1962) про культурну єдність пам’яток пізнього палеоліту степів Північного Причорномор’я, настала деяка розгубленість серед фахівців. На протязі майже двох десятиліть фахівці або не наважувались визначати культурну належність досліджуваних...

Тіні забутих предків (виставка картин Ірини Ксікевич)

Тіні забутих предків (виставка картин Ірини Ксікевич)

Виставка картин «Тіні забутих предків» — э результатом реалізації проекта «Рельєфний і вагомий слід Прадавньої української культури», який отримав Грант Президента України для обдарованої молоді на його реалізацію. Картини присвячені давній історії та культурі України (XXVтис. до н. е. —...

Исследование памятников палеолита на территории Приднепровья

Территория Днепровского Надпорожья привлекала внимание историков, начиная еще с античных времен. Особый интерес и активное изучение памятников археологии началось с середины XIX века. Однако весь интерес любителей древностей сосредоточивался на изучении курганных могильников, которыми богат наш край. Относительно исследования памятников...

Hosting Ukraine Creative Commons