Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Перкова’


К.О. Білиловський та Д.І. Яворницький

Серед подвижників, які в к. XIX – поч. XX ст. відроджували історію та культуру України був друг і побратим Д. І. Яворницького – лікар, поет, громадський діяч Кесарь Олександрович Білиловський (20.11.1859–28.5.1988 рр.), життя і творчість якого майже не досліджені. К....

Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог

Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог

Редактор: Д.М. Бондар Фото: С.І. Просяка, С.М. Голубкова Перкова А.І. Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Явор­ницького: Каталог. — Дніпропетровськ, 1990. — 16 с. Серед пам’яток історії нашого народу є дорогий для дніпропетровців будинок, у якому жив і працював видатний український вчений-історик, археолог,...

До питання взаємовідносин Д.І. Яворницького і служителів церкви (за епістолярною спадщиною вченого)

А. І. Перкова, меморіальний будинок-музей Д.І. Яворницького. Д.І. Яворницький – відомий дослідник історії і культури України (1855-1940), мав у своєму колі творчої співпраці, дружніх стосунків і представників духовенства. Свідчить про це епістолярна спадщина вченого, де серед багаточисельних його кореспондентів є...

Перкова А.І. (бібліографія)

Перкова А.І. (бібліографія)

В мире уникальных экспонатов // Культура і життя. — 1984. Его имя носит музей. К 130-летию со дня рождения Д. И. Яворницкого // Днепр вечерний. — 1985. — ноябрь. — с. 3. Збережено для нащадків // Зоря. — 1987. —...

Д.І. Яворницький у спогадах сучасників (на матеріалах спогадів П.В. Довгалевського)

Дмитро Яворницький — ім’я, яке так багато важить не лише для українців, але й для всього прогресивного людства. Людина будь-якої національності, яка являє собою приклад подвижника, і віддає все життя служінню своєму народові, заслуговує на величезну повагу і шану. Саме...

К.І. Литвиненко в родині Яворницьких

Історія життя і творчості видатного українського вченого, академіка Дмитра Івановича Яворницького, останнім часом, набула більш широкого висвітлення в публікаціях науковців, журналістів, в спогадах його сучасників, в тому числі української діаспори. Але є грань життя Д. І. Яворницького, яка не розкрита...

Д.І. Яворницький і Галичина

Визначною постаттю в громадсько-культурному русі України кінця минулого — початку біжучого століття був академік Дмитро Іванович Яворницькнй (1855—1940). Неперевершений знавець історії Запорозької Січі, «енциклопедист козаччини», Д. І. Яворницькнй був добре відомий як в Україні Наддніпрянській, так й в Галичині. Це...

Д.І. Яворницький і духовенство (за епістолярною спадщиною вченого)

Представлено матеріали про творчі зв’язки та співпрацю з духовенством видатного українського вченого Д.І. Яворницького....

Оселя козацького батька (20 років з дня створення)

Будинок побудовано у 1905 р. Проектував його архітектор Л.А. Бродницький, друг Д.Яворницького. Площа фундаменту – 217 кв.м. Ідея створення музею в будинку вченого належала його дружині Серафимі Дмитрівні, яка була підтримана рішенням виконкому Дніпропетровської міської Ради депутатів трудящих “Про передачу...

До історії відтворення меморіального будинку-музею Д.І. Яворницького

Історія відтворення кожного меморіального музею, досвід його роботи, ті труднощі і проблеми, які постають перед ним, типові і якоюсь мірою однакові для всіх музеїв. Разом з тим у кожного музею тільки свої, одному йому притаманні особливості і традиції. Історія відтворення...

Будинок академіка Д.І. Яворницького в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

В будинку, що знаходиться в пров. Жовтневому № 5 м. Дніпропетровська, в якому у 1988 р. відкрито меморіальний буди-нок-музей вченого, Дмитро Іванович Яворницький прожив майже половину свого життя: з 1905 по 1940 рр. Пережив він тут дві революції, громадянську війну,...

Історія буття та сучасний меморіальний музей (з досвіду відтворення меморіального будинку музею Д.І. Яворницького)

Десять років тому, 3 листопада 1988 р., після відтворення, було відкрито для відвідувачів меморіальний будинок-музей, перший в Союзі, музей історика Дмитра Івановича Яворницького, відомого археолога, етногра­фа, фольклориста, письменника, поета, лексикографа, фундатора і директора Катеринославського краєзнавчого музею. Меморіаліс (від грецьк.)—пам’ятний, увічнюючий,...

Hosting Ukraine Creative Commons