Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Подніпров’я’


Орнаментальні мотиви оздоблення рушників Середнього Подніпров’я

Майже всі рушники Середнього Подніпров’я, а їх в колекції НІМу нараховується більше сотні, використовувались для декоративного оздоблення житла. Це рушники сучасної Київської, Черкаської, Полтавської та Чернігівської областей. Про те, що рушники особливо вишиті, використовувалися в декорі інтер’єру, свідчить їх композиція....

Дніпропетровська газета «Звезда» — «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування у Подніпров’ї в першій половині ХХ ст.

Дніпропетровська газета «Звезда» - «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування у Подніпров'ї в першій половині ХХ ст.

В статті розглянута та проаналізована інформаційна база місцевої Дніпропетровської газети «Звезда» — «Зоря» як джерела до реконструкції процесу адміністративно-територіального реформування на теренах Катеринославщини – Дніпропетровщини в першій половині ХХ ст. Ключові слова: газета, «Звезда», «Зоря», джерело, адміністративно-територіальна реформа, губернія, округа,...

Гений и злодейство. Валерьяну Пидмогильному посвящается

Гений и злодейство. Валерьяну Пидмогильному посвящается

2 февраля 1901 года на Приднепровье родился гений. Его имя Валерьян Петрович Пидмогильный. Он – одно из самых значительных явлений в отечественной литературе ХХ столетия, писатель уникального дарования и трагической судьбы. Пидмогильный прошел свой путь от Екатеринослава до Соловков, от...

Болгары в Поднепровье

В первой половине VII в. степи Приднепровья и Приазовья стали местом обитания пришедших с востока, из Азии болгарских кочевых племен. Здесь возникло древнейшее болгарское государство — Великая Болгария, возглавил которое хан Кубрат, представитель знатного тюркского рода Дуло. Существовало это государство...

Hosting Ukraine Creative Commons