Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Придніпров’я’


До питання весільної обрядовості на Придніпров’ї в першій половині XX ст.

Кожна нація, кожен народ мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть. Святково – звичаєва спадщина, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують і цементують окремих людей в один народ, в одну...

Програма десятої регіональної краєзнавчої конференції «Придніпров’я давнє і недавнє»

Програма десятої регіональної краєзнавчої конференції «Придніпров’я давнє і недавнє»

25 березня 2011 року у Народному музеї історії НГУ ім. О.М. Поля відбулась 10-та регіональна краєзнавча конференція «Придніпров’я давнє і недавнє». Тематика конференції охопила коло питань: соціальні, економічні, етнічні та культурні особливості давньої історії Дніпровського Надпорожжя; соціокультурні та соціально-економічні процеси...

Десята регіональна краєзнавча конференція «Придніпров’я давнє і недавнє»

Десята регіональна краєзнавча конференція «Придніпров’я давнє і недавнє»

Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Інститут гуманітарних проблем Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Десятій регіональній краєзнавчій конференції «Придніпров’я давнє і недавнє», що відбудеться 25 березня 2011...

Особистості та їх спадщина в історії

Особистості та їх спадщина в історії

19 березня 2010 р. у Національному гірничому університеті відбулась IX регіональна краєзнавча конференція “Особистості та їх спадщина в історії і культурі Придніпров’я ХVIII — ХХ ст.”. Напрямки роботи: Персоналістичний вимір історії Придніпров’я: теорія і методи Визначні діячі в історії Придніпровського...

Конференція «Особистості та їх спадщина в історії і культурі Придніпров’я ХVIII — ХХ ст.» (2010)

Конференція

Міністерство освіти і науки України Національний гірничний університет інститут гуманітарних проблем Дніпропетровська обласна організація національної спілки краєзнавців України Інформаційний лист Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у IX регіональній краєзнавчій конференції «Особистості та їх спадщина в історії і культурі Придніпров’я...

Духовні скарби Придніпров’я (культова колекція з фондів ДІМ)

Духовні скарби Придніпров'я (культова колекція з фондів ДІМ)

До 160-річчя заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького. Колекція церковних старожитностей Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького, якому в цьому році виповнюється 160 років, посідає одне з провідних місць в його зібранні. Відділ церковної старовини був створений при Катеринославському...

Скарби курганів Придніпров’я

Скарби курганів Придніпров'я

К Международному дню музеев археологическая коллекция ДИМ пополнилась новыми ценными предметами. Это — образцы давнего и средневекового прикладного искусства из золота и кости (200 предметов). – результат раскопок археологической экспедиции Днепропетровского национального университета в 1980-2000-х гг. Возглавляли раскопки д.и.н. профессор...

Зала 1. Давня історія краю

Зала 1. Давня історія краю

Придніпров’я – Дніпровське Надпоріжжя. Дивний край з чарівною природою і давньою, загадковою, драматичною історією. Край, в якому вже 150 тисяч років живе людина. Степи Північного Причорномор’я, що зв’язують Азію та Європу, були “коридором”, через який у давнину та середньовіччя пройшло...

Садиба Фадєєвих в Катеринославі

Катеринослав початку ХІХ ст. Забудова, домоволодіння. Кінець XVIII — перша половина XIX ст. для Придніпров’я час драматичний і переломний, своєрідний, по-своєму унікальний. Після знищення Козацької республіки і приєднання до Російської імперії земель Нижнього Придніпров’я і Північного Причорномор’я царі щедро роздаровували...

Культура и быт меннонитов в Приднепровье

В Днепропетровском историческом музее имени Д.И.Яворницкого с начала ХХ века сложилась небольшая, но довольно содержательная коллекция музейных предметов об истории колонизации края, культуре и быте немецких и меннонитских переселенцев, которая значительно пополнилась за последнее десятилетие, благодаря этнографическим и историко-бытовым экспедициям...

Письменники Придніпров’я — жертви сталінських репресій (за матеріалами служби національної безпеки України по Дніпропетровській області)

В цьому році в Києві у видавництві «Радянський письменник» вийшла книга «…З порога смерті… Письменники Укра­їни — жертви сталінського терору», яка є фундаментальним дослідженням авторського колективу в складі відомих письменників, літературознавців, журналістів. З ініціативи комісії «Меморіал», Спілки письменників України і...

Корж Віктор

Корж Віктор

Віктор Корж— непересічне явище в українській літературі. Він—один із провідних поетів Придніпров’я. Ціла генерація дніпропетровських поетів 70-90-х років називає його своїм вчителем і завдячує йому безцінними уроками поетичної майстерності і зрілості. Упродовж багатьох років він напружено і плідно працює на...

Олесь Гончар і Придніпров’я

Олесь Гончар і Придніпров'я

“… Є в Дніпропетровську, трохи вище острова Комсомольського, затока, де, ставлять човни, і криві міські вулички збігають аж до води. Човном хоч до порога приставай. Об підмурки ціле літо хлюпощеться вода, а на стінах будиночків, як ватерлінії на корпусах суден,...

До історії музейної справи на Придніпров’ї

Історія музейної справи і музеєзнавства — галузь досить розвинена. Існують узагальнюючі і конкретні історико-музейні праці, в яких розкривається актуальність і необхідність реконструкції історії як окремих музеїв, так і музейної справу в цілому1. Це дозволяє, не зосереджуючись на теоретичному обгрунтуванні, перейти...

Исследование памятников палеолита на территории Приднепровья

Территория Днепровского Надпорожья привлекала внимание историков, начиная еще с античных времен. Особый интерес и активное изучение памятников археологии началось с середины XIX века. Однако весь интерес любителей древностей сосредоточивался на изучении курганных могильников, которыми богат наш край. Относительно исследования памятников...

Hosting Ukraine Creative Commons