Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Причорномор’є’


Некоторые вопросы миграций ираноязычных кочевников в Причерноморских степях

Среди существующих хронологических схем о миграциях древних народов остановимся на лингвистической. Согласно построениям В. И. Абаева древние переселения прошли несколько этапов. На первом во II пол. III тыс. до н. э. произошел распад индоевропейской общности и (переселение на юг протогреков,...

Відносини між кочовим і осілим населенням Північного Причорномор’я у VI–V ст. до н. е.

Протиставлення «свій – чужий», на якому базуються будь-які політичні, соціальні, економічні процеси, у скіфів реалізовувались крізь призму відносин «кочовик – осілий» у певному географічному просторі. Поміщуючи у початок координат кочовиків, одержимо умовні напрямки взаємодії їх з сусідами: Умовний напрямок взаємодії:...

Hosting Ukraine Creative Commons