Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘реформи’


Грошова реформа 1947, 1961 та 1991 рр.: історична довідка

Грошова реформа 1947, 1961 та 1991 рр.: історична довідка

Серед комплексу заходів щодо оздоровлення і впорядкування грошового обороту особливе місце займають грошові реформи. Вони являють собою повну чи часткову перебудову грошової системи, яку проводить держава з метою оздоровлення грошей чи поліпшення механізму регулювання грошового обороту стосовно нових соціально-економічних умов...

Адміністративно-територіальна реформа 1930 р. на Дніпропетровщині

Адміністративно-територіальна реформа 1930 року була своєрідним етапом на шляху удосконалення територіального устрою та адміністративного управління в країні. Без урахування всіх політичних, соціально-економічних та регіональних особливостей процесу неможливе його повноцінне історичне осмислення, тому метою дослідження є всебічний та покроковий аналіз реформування...

Дніпропетровська газета «Звезда» — «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування у Подніпров’ї в першій половині ХХ ст.

Дніпропетровська газета «Звезда» - «Зоря» як джерело до історії адміністративно-територіального реформування у Подніпров'ї в першій половині ХХ ст.

В статті розглянута та проаналізована інформаційна база місцевої Дніпропетровської газети «Звезда» — «Зоря» як джерела до реконструкції процесу адміністративно-територіального реформування на теренах Катеринославщини – Дніпропетровщини в першій половині ХХ ст. Ключові слова: газета, «Звезда», «Зоря», джерело, адміністративно-територіальна реформа, губернія, округа,...

Соціально-правовий аспект земельної реформи: історія і сучасність

Стаття присвячена історії формування і розвитку земельних відносин на Дніпропетровщині за часів незалежності України. Розглянуті питання генези земельної реформи і соціально-правових відносин держави з селянами за матеріалами Дніпропетровського історичного музею....

Про діяльність сільськогосподарської агентури Катеринославського земства в Сполучених Штатах

Буржуазно-демократична революція в Росії в 1905— 1907 (рр. зазнала поразки, хоча й підірвала могутність самодержавства. Царат змушений був піти на повільні економічні реформи, всіляко зберігаючи віджилу феодальну систему. На відміну від панівних верств західноєвропейських суспільств, російські пануючі верстви майже ніколи...

Почетное гражданство в дореволюционном Екатеринославе

Возникновение института почетного гражданства городов Российской империи связано с ре­формами 1860-х годов. Одним из последствий крестьянской реформы был отток части населения, в первую очередь дворянства и крестьян, в города. Это значительно пополнило ряды городских жителей, причем, наибольшее число их заселило...

Hosting Ukraine Creative Commons