Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Сабов’


Образно-средовое решение экспозиции – путь к активизации и повышению эффективности музейной коммуникации

1.         Как известно, суть музейной коммуникации заключается, по образному выражению известного французского музееведа Робера Бурга, в «диалоге между людьми, разделенными пространством и временем». Музей здесь выступает в качестве места, где проходит коммуникация. А экспозиции, выставки, лекции, кружки, публикации, аудиовизуальная и...

Експозиційне втілення персонологічних аспектів історії м. Дніпродзержинська на прикладі художньо-документальної експозиції «Л.І. Брежнєв та його час»

Пострадянська історична наука поступово починає відновлювати свій статус гуманітарної дисципліни, в центрі якої стоїть людина. В першу чергу це викликано тією обставиною, що справжній свій зміст історія отримує остільки, оскільки розглядає історію людей. Як справедливо зауважив Марк Блок: «Історія —...

Деякі аспекти наукового комплектування, вивчення та експонування меморіальних комплексів персонологічного характеру в музеях історичного профілю

Актуальність теми розвідки, на думку автора, полягає насамперед в тому, що, відійшовши  від еталону радянського музею, в якому ідеологія домінувала над істиною, музей поступово починає відновлювати притаманний йому статус гуманітарної інституцій, в центрі якої стоїть людська особистість. Адже об’єктивні процеси...

Від музею революції до музею історії міста

У статті висвітлюються основні етапи становлення та розвитку музею історії міста від ідеологічної установи до історико-культурного центру...

Hosting Ukraine Creative Commons