Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘скіфи’


Скіфський акінак передано в дар історичному музею

Скіфський акінак передано в дар історичному музею

20 серпня фонди Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького поповнилися новим експонатом - скіфським кинджалом акінак....

Скіфський скарб з Дебальцевого

Скіфський скарб з Дебальцевого

У 1905 р. біля залізничної станції Дебальцеве в Середньому Подонцов'ї був знайдений скарб, що складався з двох бронзових котлів, предметів кінського спорядження (три пари залізних вудил, один залізний псалій, пара залізних трензельних кілець, чотири бронзові персневидноклітини бляшки, бронзовий нахрапнік) і...

Мітки:             

Розкоп на стаціонарному мегалітичному культовому місці Токівське 1

Розкоп на стаціонарному мегалітичному культовому місці  Токівське 1

У 2016 р. експедиція ДНІМ ім. Д.І. Яворницького продовжила дослідницькі роботи на святилищі Токівське 1 (2012 р. – розвідка, 2015 р. - розкопки)....

Колекція скіфських старожитностей в зібранні ДНІМ: етапи комплектування

УДК 069.51 (477.63) Сердюк М.Й. Старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького Колекція скіфських старожитностей в зібранні ДНІМ: етапи комплектування   У статті подано загальну характеристику скіфської археологічної колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, визначено...

Мітки:         

Скіфська стела (4 ст.до н. е.)

Скіфська стела  (4 ст.до н. е.)

Плоска антропоморфна статуя з барельєфним зображенням людської фігури з виділеними частинами. Виготовлена із піщаника, розмірами 180х68х30см. Про те, коли і де була знайдена статуя, існує ціла історія: в інвентарній книзі 1948 р. місце знахідки не вказане. Але в каталозі Л.П....

Хранители вечности («Каменные бабы»). Каталог

Хранители вечности (

Каталог презентує колекцію кам'яної пластики яка зберігається у фондах історичного музею. А це найбільше зібрання не тільки на Україні, але і в Європі - 89 статуй! В колекції музею є і найдавніші статуї епохи раннього металу (ІІІ - ІІ тис....

Виставка «Велика Золота Скіфія»

Виставка

Виставка представляє чудові пам’ятки скіфської культури, прикладного мистецтва кінця V - початку III ст. до н.е. з фондів Інституту археології НАНУ....

Мифологизированная история Скифии в интерпретации Д. Яворницкого

История скифов, их ритуалы, обряды, религиозные представления, обычаи всегда были и есть объектом пристального внимания археологов, историков, лингвистов, поскольку скифская культура глубоко проросла в духовную историю Украины, в ее мифологию, фольклор, литературу. В числе исследований, представляющих значительный интерес, и малоизвестная...

Відносини між кочовим і осілим населенням Північного Причорномор’я у VI–V ст. до н. е.

Протиставлення «свій – чужий», на якому базуються будь-які політичні, соціальні, економічні процеси, у скіфів реалізовувались крізь призму відносин «кочовик – осілий» у певному географічному просторі. Поміщуючи у початок координат кочовиків, одержимо умовні напрямки взаємодії їх з сусідами: Умовний напрямок взаємодії:...

Скіфський курганний могильник поблизу с. Глухого на Дніпропетровщині

З 1983 по 1992 рік археологічна експедиція Дніпропетровського історичного музею працювала на півдні області за угодою з Марганецьким гірничо-збагачувальним комбінатом. Район робіт визначається водорозділом Дніпра та його правого притоку р. Томаківки. На протязі десяти років тут досліджено 96 курганів, 59...

Внесок академіка Д. І. Яворницького у розвиток археології України

Тема персоналій в історії археології почала активно розроблятися відносно нещодавно. Лише в останнє десятиріччя з’явилися праці, в яких розглядається творчий шлях і науковий внесок видатних археологів, як І. Е. Забелін, О. С. Уваров, Д. Я. Самоквасов, О. О. Спіцин, М....

Пектораль. Повернення…

Пектораль. Повернення...

21 червня в 1971 року, о 14 годині 30 хвилин, поблизу м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, в кургані Товста Могила Б. Мозолевським була знайдена Золота Пектораль — нагрудна прикраса скіфського царя IV століття до н.е. — вагою 1148 грамів, 30, 6...

Скарби курганів Придніпров’я

Скарби курганів Придніпров'я

К Международному дню музеев археологическая коллекция ДИМ пополнилась новыми ценными предметами. Это — образцы давнего и средневекового прикладного искусства из золота и кости (200 предметов). – результат раскопок археологической экспедиции Днепропетровского национального университета в 1980-2000-х гг. Возглавляли раскопки д.и.н. профессор...

Колекція кам’яної пластики

Колекція кам'яної пластики

Степ! Безкрайній як Всесвіт з розкішними долинами, повноводними річками, несходними плавнями! Майже сто тисяч літ тому людина зв’язала своє життя із Степом. Тут, один на один із стихіями Степу, вона вчилася виживати: полювати на великого і малого звіра, захищати себе...

Мозолевський Борис Миколайович. Біографічна довідка

Мозолевський Борис Миколайович. Біографічна довідка

Родился он в 1936 г., в семье крестьян, в селе Николаевка Николаевской области. Растила его мать: отец погиб на фронте. Окончил семилетку, попал в армию воспитанником — тогда был такой способ поддержания малолетних советских граждан. Позже поступил в Ейское авиационное...

Hosting Ukraine Creative Commons