Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Степаненко’


Сосуди із кокосу у сріблі у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею

УДК 069.51: 737.1 (477.3) Степаненко Н.О. Старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького   Сосуди із кокосу у сріблі у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею   Стаття вводить до наукового обігу два оригінальні предмети музейної колекції –...

Видано каталог «Вотуми у зібранні ДНІМ»

Видано каталог

Каталог презентує колекцію вотумів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, що сформувалася на початку ХХ століття. Подібно до інших феноменів традиційної культури, звичай приносити вотивні дари до храму тісно пов'язаний із способом життя та потребами людей у річищі християнського...

Історія формування збірки коштовних металів Дніпропетровського історичного музею

Формування колекції коштовних металів Дніпропетровського історичного музею починається разом із створенням всього великого музейного зібрання. Сьогодні ми починаємо відлік своєї історії від Катеринославського «общественного музеума» тобто з 1849 р. У своїй відомій записці Я.Д. Грахов повідомляє, що до складу предметів...

Степаненко Наталя Олексіівна

Старший науковий співробітник ДІМ. Зберігач  фондових груп: “Дорогметал”. Нагороджена подяками і грамотами Дніпропетровської  облдержадміністрації, обласної і міської ради, облвиконкому та дирекції музею. Почала працювати у Дніпропетровському історичному музеї у 1973 р. У 1979 році  на відмінно закінчила історичний факультет Дніпропетровського...

Не тільки гроші (ювілейні та пам’ятні монети нумізматичної колекції ДІМ)

Не тільки гроші (ювілейні та пам'ятні монети нумізматичної колекції ДІМ)

Вже з античних часів монета була не лише платіжним засобом, а й своєрідним носієм історичної пам’яті. В стародавній Греції карбувалися монети на честь Олімпійських ігор (найдавніша з відомих датується 480 роком до н.е.). У давньому Римі пам’ятні монети присвячувалися правителям,...

Степаненко Н.О. (бібліографія)

Степаненко Н.О. (бібліографія)

Библиография Степаненко 1. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і розвиток краєзнавства на Україні / С.В. Абросимова, Н.О. Степаненко // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» (жовтень 1991 р.): Тези доповідей та повідомлень. – Київ...

Пам’ятні монети України у зібранні ДІМ: пізнавально-мистецький аспект

Пам’ятні монети України у зібранні ДІМ: пізнавально-мистецький аспект

Стаття присвячена одному з найцікавіших розділів нумізматичної колекції Дніпропетровського історичного музею – ювілейним та пам’ятним монетам незалежної України. Автор звертає увагу на художні особливості та інформативність цих музейних пам’яток....

До питання про персонологічні сторінки формування колекції коштовностей ДІМ

Від часів свого заснування Дніпропетровський історичний музей формувався не лише як сховище та оберігач інформації про історію та культуру краю, але і як осередок, навколо котрого гуртувалися видатні постаті Придніпров’я, які самі були складовою і творцями цієї історії, а також...

До питання про історію формування збірки коштовних металів ДІМ. 1849-1939 рр.

Питання про фонд коштовних металів ДІМ є цікавим з по­гляду історії самого музею. Власне, історія музею — це насам­перед і є історія створення музейних збірок. Формування збірки коштовностей починається разом з історією створення всього ве­ликого музейного зібрання. Можна навіть сказати,...

Вотуми у зібранні Дніпропетровського історичного музею

Вотуми у зібранні Дніпропетровського історичного музею

Складовою частиною музейної збірки пам’яток народного сріблярства та групи культових предметів є колекція вотумів. Вона охоплює період від кінця XVIII до початку ХХ ст. Комплектування її розпочалося з тих часів, коли до 100-ліття Катеринославської духовної семінарії (1905 р.) при музеї...

Hosting Ukraine Creative Commons