Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘сільське господарство’


До питання розвитку скотарства Дніпропетровщини (на фондових матеріалах дослідного господарства «Поливанівка»)

До питання розвитку скотарства Дніпропетровщини (на фондових матеріалах дослідного господарства «Поливанівка»)

У статті на прикладі дослідного господарства Інституту тваринництва центральних районів Української академії аграрних наук «Поливанівка» на основі аналізу музейної колекції розглянуто історію розвитку тваринницької галузі сільського господарства Дніпропетровщини....

Формування «надзвичайщини» у сільському господарстві України (1914 — лютий 1917 рр.)

Початок першої світової війни, занепад промисловості ї зменшення постачання селу порушили традиційні ринкові відносини між містом і селом. Держава звернулася до впровадження державної монополії на хліб та продукти харчування. 27 вересня 1914 р. виникають реквізиції робочої сили, продовольства, фуражу. Зростає...

Еврейские земледельческие колонии Юга Украины: начало истории

В истории Южной Украины, изучению которой отдал много лет жизни академик Д.И. Яворницький, есть уникальные страницы, представляющие интерес не только для краеведения. В начале XIX века здесь возникли еврейские земледельческие колонии — феномен, не имеющий аналогов в истории других стран...

Виставка «Обрані часом»

Виставка

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького до 80-річного ювілею області презентує виставку «Обрані часом» (присвячену працівникам сільськогосподарського комплексу області другої половини ХХ ст.) За часів Радянського Союзу Дніпропетровська область завжди вважалася промисловою. Галузь сільського господарства дещо відходила на другий...

Панова Олена Олександрівна

Панова Олена Олександрівна

Науковий співробітник відділу сучасної історії України і краю. У 2014 р. закінчила історичний факултет ДНУ. З вересня 2014 р. працює в історичному музеї. Працює над вивченням теми: "Розвиток сільськогосподарського виробництва Дніпропетровщини"....

Украинское крестьянство в годы НЭПа (по документам сельсоветов и сельских сходов)

Сельские сходы крестьян были руководящим органом сельского управления на Украине до Октябрьской революции 1917 г., они действовали в среде крестьян, организованных в земельные общества на основе общего или частичного землепользования. Во время гражданской войны и военной интервенции, в условиях частой...

Соціально-правовий аспект земельної реформи: історія і сучасність

Стаття присвячена історії формування і розвитку земельних відносин на Дніпропетровщині за часів незалежності України. Розглянуті питання генези земельної реформи і соціально-правових відносин держави з селянами за матеріалами Дніпропетровського історичного музею....

Розкуркулення всупереч марксизму (Документована хроніка)

У свідомості багатьох громадян зі словом «розкуркулення» пов’язуються події початку 1930-х рр., коли здійснювалася політика суцільної колективізації. Але це не зовсім так. Архіви свідчать, що розправу над заможними селянами сталінське керівництво готувало заздалегідь, з року в рік посилюючи тиск на...

Репрессии 30-х годов в промышленности и сельском хозяйстве Днепропетровщины (по документам архива СНБ)

В связи с работой над перестройкой экспозиции музея по советскому периоду возникла необходимость в поиске новых материалов, которые бы отражали малоизвестные и ранее засекреченные страницы из истории нашего края. Хранилищем таких материалов по периоду 30-х гг. явился архив СНБ, где...

Про діяльність сільськогосподарської агентури Катеринославського земства в Сполучених Штатах

Буржуазно-демократична революція в Росії в 1905— 1907 (рр. зазнала поразки, хоча й підірвала могутність самодержавства. Царат змушений був піти на повільні економічні реформи, всіляко зберігаючи віджилу феодальну систему. На відміну від панівних верств західноєвропейських суспільств, російські пануючі верстви майже ніколи...

Некоторые аспекты карательной политики советской власти в начале 20-х гг. по материалам военных совещаний

В освещении общественно-политического положения Екатеринославской губернии начала 20-х гг. большую роль играют фонды ГАДО, касающиеся деятельности губернского и уездных военных совещаний. Материалы этих, практически не изученных фондов, позволяют проанализировать те отношения, которые установились между крестьянством Екатеринославщины и Советской властью в...

Документи з історії сільськогосподарських комун на Катеринославщині (1919-1920 рр.) в державному архіві Дніпропетровської області

З часів встановлення радянської влади на Україні почався практичний пошук правлячою партією і частково селянством нових форм землекористування, з тих пір починає свою історію одна з найперших форм колективних господарств — комуна, яка пізніше переросла в більш   крупні   колектив господарства...

Голодні роки (1946-1947) в Україні.

Подано аналіз соціально-економічної ситуації в Дніпропетровській області в 1946-1947 роках, висвітлено причини та наслідки виникнення голоду та його розповсюдження серед населення області, яка мала значний промисловий та сільськогосподарський потенціал....

Іменні комплекси представників сільськогосподарського виробництва Дніпропетровської області др. пол. ХХ ст. (в фондах ДІМ)

Дніпропетровщину здавна називають промисловим краєм. За даними 20-ти літньої давності в області знаходилося 52% всесоюзного видобутку залізної руди і 10% — всесвітньої, 76% світових марганцевих руд, третина металургії, було розвинуте машинобудування, інші галузі [4, 35]. Галузь сільського господарства  вважалася ледь...

Hosting Ukraine Creative Commons