Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘фондова справа’


Музейні фонди поповнюються новими предметами

Музейні фонди поповнюються новими предметами

Майже 300 тисяч експонатів на сьогоднішній день зберігає в своїх фондах та у залах музею і його відділах ДНІМ. Щороку колекція збільшується і лише в цьому році до фондів потрапило близько 30 цінних історичних подарунків. Від дзеркала з садиби поміщика...

Семінар щодо впровадження в дію Інструкції з організації обліку музейних предметів

Семінар щодо впровадження в дію Інструкції з організації обліку музейних предметів

4 жовтня 2016 р. в науковій бібліотеці ДНІМ ім. Д.І. Яворницького відбувся методичний семінар комунальних музеїв області (директорів та зберігачів фондів) щодо впровадження в дію Інструкції з організації обліку музейних предметів (наказ Міністерства культури України № 580 від 21.07.16)....

Програма конференція «Музейна справа та виклики часу»

Програма конференція «Музейна справа та виклики часу»

17 травня 2016 р. в стінах ДНІМ відбудеться 13-та науково-практична конференція "Музейна справа та виклики часу"...

Огляд історичних пам’яток музейного фонду ЦДАЗУ

У статті розглянуто основні групи музейних предметів, що зберігаються у фонді Центрального державного архіву зарубіжної україніки. ...

Комплектування музейних колекцій у 2014 р.: кількісні та якісні показники

Комплектування музейних колекцій у 2014 р.: кількісні та якісні показники

Протягом 2014 року зібрання Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, яке налічує вже понад 270 тис. одиниць історико-культурних пам'яток, поповнилось 2413 музейними предметами (з них: 1372 основного фонду та 1041 науково-допоміжного, науково описані та взяті на облік)....

Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

Для разработки темы использованы источники делопроизводственного архива Днепропетровского исторического музея (отчеты, воспоминания) и государственного архива Днепропетровской области (отчеты, приказы). После начала Великой Отечественной войны — летом 1941 г. музейными сотрудниками были эвакуированы наиболее ценные экспонаты запорожского, церковно-скифского отделов и отдела...

Епістолярна колекція в зібранні Дніпропетровського історичного музею

Одним з основних напрямків науково-дослідної діяльност музеїв залишається традиційне вивчення колекцій. Проте на осо бливу увагу, в зв’язку з науковою парадигмою сьогодення, а сам гуманізацією науки, актуалізацією персонологічних досліджень заслуговують колекції, точніше комплекси джерел, що найбіль повно віддзеркалюють внутрішній світ...

Проблеми комплектування фондів музеїв на сучасному етапі

Відновлення державної незалежності України викликало зростання національної самосвідомості і бажання народу краще і глибше пізнати свою історію. Це поставило перед музейною громадськістю завдання більш повно і об’єктивно висвітлити минуле і сучасне свого краю. Комплектування музейного фондового матеріалу входить складовою частиною...

Каталогізація музейних фондів

Завдання, які ставить перед нашими музеями Закон України «Про музеї та музейну справу», потребують нових якісних зрушень у справі обліку, збереження, дослідження та пропаганди історичного та культурного надбання народів нашої країни. Останнім часом музеї розгорнули роботу з інвентаризації та каталогізації...

Каталогізація фондів (з досвіду роботи Музею історії м. Дніпродзержинська)

Музей історії міста Дніпродзержинська існує 40 років. Фонди довоєнного музею, який існував з 1927 р. як музей історії революції, в період окупації були повністю знищені. Зараз ми маємо фонди, які скомплектовані після повторного відкриття музею в 1959 р. Тобто, в...

К вопросу о комплектовании фондов музея по теме: «развитие народного образования на Днепропетровщине»

Днепропетровский исторический музей им. Д.И. Яворницкого один из старейших на Украине, сокровищница многих реликвий мировой, украинской и отечественной истории. За свою 150-летнюю историю он превратился в один из научно-просветительных центров Украины. Документальные и вещественные коллекции музея насчитывают 220 000 единиц,...

Проблеми комплектування фонду народної іграшки

Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України – багата скарбниця пам’яток традиційно побутової культури та народного мистецтва українців, а також зразків декоративно-ужиткового мистецтва багатьох народів світу. Історія музею своїми початками сягає останньої чверті XIX ст., періоду заснування двох...

Комплектование материалов по проблемам общественно-политического развития России в 1990–1998 гг.

(Из опыта работы отдела экспозиции Государственного центрального музея современной истории России) Государственный центральный музей современной истории России, созданный в марте 1917 г., является сегодня одним из крупнейших депозитариев памятников российской цивилизации второй половины XIX–XX вв. Фонды музея насчитывают более 2...

Проблеми комплектування фондів на сучасному етапі

В самій назві цього повідомлення виявлено «ключеве слово» – проблеми. Дійсно, загальновідомі та випробувані часом форми комплектування фондів для багатьох музеїв стали проблематичними. Розглянемо ці форми у реаліях нашого часу. Отже, тематичне комплектування, що передбачало, наприклад, проведення експедицій за профільною...

Проблеми комплектування фондів національного заповідника «Xортиця»

Створений згідно постанові Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1965 року Державний історико-культурний заповідник на о. Хортиці був частиною Державної програми увічнення козацької слави. Як відомо, проект майбутнього меморіального комплексу передбачав спорудження музею історії запорозького козацтва та створення історико-етнографічного комплексу...

Hosting Ukraine Creative Commons