Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Херсон’


До біографії академіка Д.М. Овсянико-Куликовського

Д.М. Овсянико-Куликовський народився в Каховці у 1853 р. в сім’ї багатого і впливового дворянина. Генеалогія його була вельми різнобарвною. Віддалені предки — українці, можливо, запорожці. Прабабка — позашлюбна дочка Катерини II і, генерал-фельдмаршала Г. Потьомкіна, яка була видана заміж за...

Південно-слов’янська еміграція і запорізькі козаки

Історія заселення Новоросійського краю в II половині XVIII ст.— чи не одна з найцікавіших сторінок історії України. Етнічні переплетіння на даній території були надто складні. Виникали протиріччя між запорізькими козаками, представниками закордонної колонізації, гайдамаками. Про це свідчать наукові розвідки С....

Мітки:         

Північно-Приазовська пізньопалеолітична культура

Після доведення у другій половині 1960-х років помилковості теорії російських археологів (Борисковський, 1962) про культурну єдність пам’яток пізнього палеоліту степів Північного Причорномор’я, настала деяка розгубленість серед фахівців. На протязі майже двох десятиліть фахівці або не наважувались визначати культурну належність досліджуваних...

Д.І. Яворницький у спогадах Яра Славутича

Поет і вчений – україніст Яр Славутич (псевдонім Григорія Михайловича Жученка) здобув відомість за кордоном, здебільше – у Канаді, але витоки його творчості належать Україні. Письменник народився на хуторі Жученків у Херсонській губернії. Серед своїх предків Яр Славутич називає полтавського...

Поки стоїть земля і світить сонце… (херсонські знайомі Д.І. Яворницького)

У 1892 році в С.-Петербурзі було надруковано перший том «Історії запорізьких козаків» Д. І. Яворницького, у передмові до якого автор писав: «Зрештою, знаючи з досвіду, яких величезних грошей коштують у нас, в Росії, ілюстровані видання> автор «Історії» не смів би...

Революція: погляд з 1990-х рр. (з досвіду реекспозиції)

Актуальним для музеїв України залишається приведення експозиції до сучасних вимог. Історична частина експозиції Херсонського краєзнавчого музею була побудована у 1982 р., мала всі стереотипні недоліки, притаманні тому часові і потребувала вдосконалення і змін. Розробка плану вдосконалення експозиції згідно з загальною...

Херсонський обласний краєзнавчий музей

Херсонський обласний краєзнавчий музей, заснований у 1890 році відомим українським громадським діячем, археологом і краєзнавцем  В.І.Гошкевичем, являє собою музейний комплекс історичного, природознавчого, літературного та етнографічного напрямків. У фондах музею зберігається понад 150 тис. музейних предметів, серед яких одне з найкращих...

Hosting Ukraine Creative Commons