Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘Яворницький’


Материалы к истории Днепропетровского исторического музея в начале 1900-1920 годов

Вводятся в научный оборот малоизвестные факты и документы из истории Днепропетровского исторического музея о взаимоотношениях музея и властных структур края 1900-1920-х годах, обнаруженные в Государственном архиве Днепропетровской области, а также в коллекции и научно-деловодческом архиве музея. Цель данного исследования ввести...

Текстологічні принципи видання творів Д.І. Яворницького у двадцяти томах

Академік АН УРСР Д. І. Яворницький був людиною багатогранного таланту: історик, археолог, фольклорист, етнограф, письменник, поет, лексикограф. Ця різнопрофільність творчих і наукових зацікавлень яскраво відбилась і в його працях. У творчому доробку вченого є: збірники документів, збірники фольклорних матеріалів, наукові...

Діяльність Д.І. Яворницького в Катеринославській «Просвіті»

1. Розгалужена мережа товариств «Просвіта» на всій Україні (виникли в 1868 р. у Львові, після революції 1905 р. – на Наддніпрянщині) зробила значний внесок у боротьбу проти національного пригноблення, за розповсюдження кращих зразків української культури, відстоювання рідної мови, національної школи....

Художня спадщина Д.І. Яворницького: проблеми вивчення

На літературній ниві Д. І. Яворницький виступив на початку 1900-х років вже будучи відомим ученим-істориком і визнаним авторитетом у галузі історії українського козацтва. Перший його значний твір — повість «Наша доля — божа воля» була опублікована у ж. «Киевская старина»...

Редакторська та публіцистична діяльність Д.І. Яворницького у Катеринославі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

1. Стан провінціальної катеринославської преси у XIX ст. Обумовленість особливостей періодичних видань суспільно-політичною ситуацією, культурним рівнем населення. Пріоритетна вага з боку царського уряду була надана офіційній пресі, обмеженій і тенденційній. Ці періодичні видання не задовольняли інтереси та художньо-естетичні смаки читачів....

Історія Кримського ханства в працях Д.І. Яворницького

Ретельний дослідник історії запорозького козацтва, Д. І. Яворницький прагнув докладно висвітлити всі аспекти героїчного буття славного низового товариства. Тому поза його увагою не могла залишитися й історія Кримського ханства, найближчого південного сусіда запорожців. Кримське ханство утворилося на місці колишнього улуса...

Д.І. Яворницький про генезу та сутність української козаччини

З-поміж багаточисленних дослідників історії запорозького козацтва одне з чільних місць належить академіку Д. І. Яворницькому. Його науковий доробок в царині етнографії, археографії Запоріжжя, в реконструкції історичного буття запорожців в цілому настільки значний, що потребує спеціальних об’ємних студій. Ми ж зупинимось...

Д.І. Яворницький і В.О. Біднов

Революційна перебудова у нашій країні повернула із забуття імена багатьох видатних діячів української культури, зламала сталінські стереотипи, в прокрустове ложе яких намагалися втиснути їхню багатогранну спадщину. До славної когорти діячів української культури належить і друг Д. І. Яворницького, відомий історик...

Особисті матеріали Д.І. Яворницького у відділі рукописів ЦНБ АН УРСР

Фундаментальне вивчення життя та творчості кожного видатного вченого має спиратися на компедіум його особистих документальних матеріалів, розпочинатися з повної реконструкції його архіву (тієї частини, що збереглася до нашого часу), інакше можуть бути допущені численні помилки, некоректні висновки та узагальнення, недооцінка...

Д.И. Яворницкий и шевченковедение

Тема наших заметок привлекала внимание исследователей. Но даже больше других сделавшая для ее разработки   М.   М.    Олийник-Шубравская    писала    о   том,   что Д. И. Яворницкий лишь «популяризировал» творчество Шевченко, что оно в наибольшей степени сказалось на стихотворных произведениях ученого, причем внимание...

Д.І. Яворницький і духовенство (за епістолярною спадщиною вченого)

Представлено матеріали про творчі зв’язки та співпрацю з духовенством видатного українського вченого Д.І. Яворницького....

Д.І. Яворницький в музейному співавторстві свого часу

В статті на основі епістолярної спадщини академіка Д. Яворницького висвітлюється процес його інтеграції в музейне співтовариство і визначається внесок вченого в розвиток музейної справи кін. ХІХ – 1930-х рр....

Неопублікована поема Михайла Чхана „Яворині думи”

Серед тих дніпропетровських письменників, хто звертався до образу Д. І. Яворницького був і Михайло Чхан – один із найпомітніших поетів Придніпров’я 1960- 70-х років. В українську літературу Чхан увійшов у часи „хрущовської відлиги” разом з літературною генерацією „шестидесятників”. Умонастрої цього...

Будинок академіка Д.І. Яворницького в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

В будинку, що знаходиться в пров. Жовтневому № 5 м. Дніпропетровська, в якому у 1988 р. відкрито меморіальний буди-нок-музей вченого, Дмитро Іванович Яворницький прожив майже половину свого життя: з 1905 по 1940 рр. Пережив він тут дві революції, громадянську війну,...

Історія буття та сучасний меморіальний музей (з досвіду відтворення меморіального будинку музею Д.І. Яворницького)

Десять років тому, 3 листопада 1988 р., після відтворення, було відкрито для відвідувачів меморіальний будинок-музей, перший в Союзі, музей історика Дмитра Івановича Яворницького, відомого археолога, етногра­фа, фольклориста, письменника, поета, лексикографа, фундатора і директора Катеринославського краєзнавчого музею. Меморіаліс (від грецьк.)—пам’ятний, увічнюючий,...

Д.І. Яворницький — дослідник Микитинської Січі

Представлено опис науково-пошукової діяльності видатного історика запорозького козацтва Д.І. Яворницького по вивченню історії Микитинської Запорозької Січі (1639-1652 рр.). Видатний історик запорозького козацтва Д.І. Яворницький під час подорожей по місцям славного Запорожжя неодноразово відвідував м. Нікополь у 80-х рр. ХІХ –...

Сарматські матеріали в археологічних дослідженнях Д.І. Яворницького

Перші сарматські поховання досліджені на території Дніпропетровщини в кінці XIX на — початку XX століття. Археологічні розкопки біля сіл Котовка і Мала Котовка в 1896 році, біля сіл Сужене, Афанасівка, Хорошево, Богодар в 1903 і 1891 роках привели до відкриття...

Hosting Ukraine Creative Commons