Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘історіографія’


Регіональна історія та регіональна історіографія

Під регіональною історією розуміють найчастіше місцеву або локальну історію. Як різновид історичного дослідження вона має певну історичну традицію. Першопочатки локальної історії виникають у XVIII ст. у межах антикварного напряму. Локальні дослідження XVIII ст. були пов’язані із вивченням історії, статистики, географії...

В пошуках регіональних осередків української сус­пільної думки кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Навіть послідовний підхід до української історії з позицій державницького напрямку не суперечить вивченню Історії України як синтезу історії і розвитку окремих її земель. Регіональний підхід можна вважати невід’ємною рисою української історіографії, що підтверджують новітні історико-історіографічні та методологічні роботи дніпропетровської дослідниці...

Іван Лучицький: його час та історичні погляди

Серед яскравої плеяди українських істориків, часи наукової зрілості котрих припали на кінець XIX — початок XX століття, ім’я Івана Лучнцького (1845—1918 рр.) не губиться, а, навпаки, займає особливе, окреме місце. Його творча спадщина після 1917 р. була піддана забуттю, і...

Козацькими місцями Дніпропетровщини

Дніпропетровщина зберігає багато пам’ятних дат і місць, пов’язаних з українським козацтвом. Територія області входила в число земель традиційно залюднюваних козаками. Перші згадки про козацькі укріплення на низу Дніпра відносяться до другої половини XVI ст., надалі протягом трьох століть тут існували...

К проблеме освещения истории запорожского казачества в историографии Веймарской республики и «Третьего рейха» (на материалах работ представителей украинской эмиграции)

Различные проблемы истории Украины, в том числе и история запорожского казачества, привлекали внимание немецкоязычной историографии с самого начала ее зарождения. Не прекращается интерес к данной тематике и в XX в., в период существования Веймарской Республики (1919–1933 гг.) и «третьего рейха»...

Питання історії запорозької січі в книзі В. Січинського «Чужинці про Україну»

«Чужинці про Україну» – це унікальне видання, в якому видатний український архітектор, мистецтвознавець, художник, історик, етнограф Володимир Січинський підібрав найцікавіші місця з описів іноземців про риси вдачі, життя і побуту українства. Воно починається ще IX століттям і завершується 60-ми роками...

Публікації з історії українського козацтва на сторінках Історичного журналу XVIII ст.

З вересня 1792 по березень 1794 рр. у Санкт-Петербурзі виходив перший у вітчизняній історіографії історико-археографічний журнал «Российский магазин». Його редактором, видавцем і основним автором був один з видатних діячів української і російської науки і культури Федір Осипович Туманський (1757–1810 рр.),...

Прояви політичного світогляду В. Липинського у його підході до дослідження Хмельниччини

Однією з найвизначніших постатей серед дослідників Хмельниччини є видатний історик, політолог та громадський діяч Вячеслав Липинський (1882–1931). Серед його історичних робіт найбільш важливою для розкриття нашої теми є «Участь шляхти у Великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького» (1912)....

Історіографічний традиціоналізм запорізько-татарських стосунків за часи Нової січі

У російській та українській історіографії сер. XVIII–XX ст. не було сталого погляду на запорізько-татарські взаємини: варіативність думок дослідників залежала від таких факторів як пройнята певною тенденцією громадська думка, державна кон’юнктура, від традиціоналізму в історіографічних школах. Разом з тим помітний і...

Образ запорізького козацтва в українському романтизмі

Погляд на історіографію історії України дає нам можливість бачити ряд її сюжетів в якості характерних, виключно українських. Одним з таких сюжетів – фактично, своєрідною колективною особистістю є саме запорізьке козацтво. Враховуючи важливість цього сюжету для української історії, було б корисним...

Митрополит Євгеній Болховітінов та історіографія козацтва І-ї половини XIX ст.

Коли йдеться про долю творчої спадщини вченого, його наукової ідеї, як правило, увагу привертає те часове спрямування, що визначає послідовників, учнів. Але кожне явище, в тому числі й наукове, має свої витоки, інколи заховані глибоко по архівних або бібліотечних збірках, напівзабутих...

Деякі історіографічні та джерелознавчі аспекти дослідження історії запорозького козацтва

Історія запорозького козацтва, в дослідження якого такий помітний внесок зробив Д. Яворницький, давно вже потребує історіографічного осмислення. Виконати цілий цикл історіографічних досліджень нам уявляється необхідним, без чого не можливо піднятись на більш високий науковий щабель вивчення і узагальнення комплексу питань...

Сучасні проблеми історіографічної дослідженості творчості Д.І. Яворницького

Дмитро Іванович Яворницький (1855–1940)–видатний історик, археолог, етнограф та фольклорист, лексикограф, письменник та музеєзнавець сьогодні став окрасою нашої національної історії. Його життя та творчість несли жахливий відбиток буття і тільки постійно переборюючи труднощі приходили до нього успіх, насолода від роботи, слава....

Місце Д.І. Яворницького у вітчизняному історіографічному процесі

Часом великих наукових звершень і досягнень в укра­їнській історичній науці, особливо у різних галузях вивчення історії України, була остання чверть XIX — початок XX ст. Це був дуже плодотворний період у розвитку української історіографії всупереч реакційній великодержавній політиці російського царизму...

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Особливості джерельної бази праці Д.І. Яворницького «Історія запорозьких козаків»

Специфіка джерельної бази праці Д. І. Яворницького тісно пов’язана з особливостями основної творчої мети ав­тора, структурою роботи, а також з умовами, в яких ство­рювалася «Історія запорізьких козаків» (далі — ІЗК). Як відомо, перші два томи її були написані під час...

Формування образу Дніпропетровського історичного музею в історіографії ХІХ – ХХІ ст.

Вперше в історіографічній літературі подано аналіз публікацій з історії та діяльності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького (далі скорочено ДІМ), які було надруковано протягом його 160-річного існування і які дають можливість простежити процес формування історіографічного образу музею....

Hosting Ukraine Creative Commons