Дніпропетровський національний історичний музей

Статті, що мають мітку ‘історія музею’


Дузь Параскева Кузьмівна (1904-198?)

Дузь Параскева Кузьмівна (1904-198?)

Є люди, які не маючи ні високих посад, ні поважної освіти, стають на стільки необхідними, що без них історія закладів, колективів, де вони працювали, здається неповною, вихолощеною. Такою людиною для музейної справи цілого міста – обласного центру, була Параска Дузь....

2014 — рік музейних ювілеїв!

2014 - рік музейних ювілеїв!

Хронологія музейних ювілеїв 2014 року: 1974 р. - 40 років тому закінчено будівництво нового приміщення музею та діорами - прибудови до старого музейного будинка (архітектор В.О. Зуєв). 9 березня 1979 р. - 35 років від дня нагородження творчого колектива музею,...

Музей истории городов в системе культуры: настоящее и будущее

В условиях формирования в стране государственного, номенклатурно-мафиозного капитализма, постоянного распределения собственности и власти между различными кланами, тотальной коррупции и пренебрежения государственными интересами, культура самым естественным образом оказалась невостребованной и пребывает, как в сущности пребывала и ранее, на обочине жизни. И...

Дніпропетровський історичнй музей — сьогодні

Ми живемо в період, який ЮНЕСКО оголосило «Всесвітнім десятиліттям розвитку культури». В цей час у суспільстві відбулися зміни, внаслідок яких розпочаті процеси по будівництву нової незалежної держави України. На жаль, у цей перехідний період зазначені процеси негативно відбилися на розвиткові...

Фотографи Дніпропетровського історичного музею

Фотогрупа ДІМ, яка налічує 50 тисяч одиниць ос­новного фонду, зберігав рідкісні фотографії майстрів світопису з установленим авторством, але не втрачають значення і фотоматеріали, авторство яких вже виявити: практично неможливо. Фотогрупа почала коплектуватися з заснування му­зею. Окрім фотоматеріалів з приватних колекцій,...

Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ ст. – до 1940 року

В.М. Бекетова, зам.директора з наукової частини Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького На основі опублікованих джерел та архівних матеріалів зроблена спроба реконструкції фінансово-економічного життя, матеріальних потреб і реального забезпечення Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького з середини ХІХ...

Історія Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Історія Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького

В лютому 1849 р. в Катеринославі за ініціативою директора місцевої гімназії Я.Д. Грахова, А.Я. Фабра був створений, так званий, „Общественный музеум Екатеринославской губернии” — перший в краї музей, що розташовувався в Потьомкінському палаці, що належав Дворянському губернському зібранню. В цей...

Від Обласного до Національного

Від Обласного до Національного

15 лютого 2010 р. — нова сторінка в новітній історії нашого музею. Цього дня Президент України підписав указ № 165/2010 Про надання Дніпропетровському історичному музею імені Д.І.Яворницького статусу національного. Текст указу: Ураховуючи вагомий внесок Дніпропетровського історичного музею імені Д.І.Яворницького у...

Л.П. Крылова-Елинова, археолог Днепропетровского исторического музея

Среди археологов, работавших во второй половине ХХ века в Днепропетровском историческом музее им. Д. И. Яворницкого, достойное место принадлежит Л. П. Крыловой-Елиновой (1930-1987). Она, несомненно, была археологом по призванию и обладала большим талантом и как ученый-исследователь, и как музейный работник....

Формування образу Дніпропетровського історичного музею в історіографії ХІХ – ХХІ ст.

Вперше в історіографічній літературі подано аналіз публікацій з історії та діяльності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького (далі скорочено ДІМ), які було надруковано протягом його 160-річного існування і які дають можливість простежити процес формування історіографічного образу музею....

Проблеми і перспективи діяльності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького на сучасному етапі

«Подобное учреждение, как общественный музей, могло бы играть одну из важнейших просветительных ролей, облагораживая и ум, и сердце человека…» Д.Яворницький [12] Історія Дніпропетровського історичного музею розпочалася в 1849 році, коли в місті Катеринославі за ініціативою губернатора А.Я.Фабра, при підтримці місцевого...

Музей – це доля: історія музею в життєписах його працівників

У статті зроблено аналіз літератури та джерел щодо історії Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького через біографії, віхи творчої діяльності його співробітників, та спроба реконструкції штатного складу музею 1902-1940-х рр., життєвих доль окремих з його працівників....

Днепропетровский исторический музей – сокровищница историко-культурного наследия Приднепровского региона

И все существованья, все народы Нетленное хранили бытие. Н.Заболоцкий Какие только образные определения ни дают музеям: и «памятная книга человечества», и «храм муз», и «мостик между прошлым и будущим», и «айсберг, верхняя часть которого отражает лишь 10-ю часть его подводных...

Hosting Ukraine Creative Commons