Дніпропетровський національний історичний музей

Усенко Павло Сергійович (Pavel Usenko)

Senior Researcher of Dnipropetrovsk National Historical Museum, PhD in History.

Speciality: History.

Qualification: historian, teacher of history and social sciences.

Awarded diplomas of Ukraine’s Ministry of Culture.

2000-2005 — Studied at Dnipropetrovsk National University. Since 2005 works at museum.

PhD thesis: The Formation of Museological discipline: historical and historiographical aspects (from late Renaissance to the end of XX century.).

Author of scientific papers on the theory of museum work.

Field of study: museum websites development; Open Journal Systems; actual problems of modern museology, theory and practice of museum studies, standardization of scientific information, local history of Dnipro region.

Contacts:

Mailing address: 49027, Dnipro, Yavornitsky av., 18.
Phone: +38 (066) 779-14-27 ; +38(067) 965-65-14
E-mail: usenko@www.museum.dp.ua

Publications:

Старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею, кандидат історичних наук.

Нагороджений грамотами, подяками голови обласної, міської і районної ради.

2000-2005 рр. — навчався у Дніпропетровському національному університеті.

Спеціальність: Історія. Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільних наук.

В музеї працює з серпня 2005 р.

Тема кандидатської дисертації: СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ (ВІД ПІЗНЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ ДО КІНЦЯ XX СТ.).

Автор наукових статей з теорії музейної справи.

Працює над науковою проблематикою: технології побудови музейних сайтів, відкриті журнальні системи (Open Journal Systems), проблеми сучасної музеології, теорія і практика музейної справи, стандартизація наукової інформації, локальна історія Придніпровського регіону.

Розробив та засвоїв оглядові та тематичні екскурсії по залах музею, діорамі «Битва за Дніпро», тимчасовим виставкам («Пектораль. Повернення», «Життя та діяльність Д.І. Яворницького», «Почесні громадяни Катеринослава-Дніпропетровська» , «До 85-річчя Дніпропетровської області» і багато ін.).

Учасник творчої групи проекту «Музейний сайт» (www.www.museum.dp.ua).

Контактна інформація:
Адреса: пр. Д. Яворницького, 18.
Тел.: +38 (066) 779-14-27 ; +38(067) 965-65-14
E-mail: usenko@www.museum.dp.ua


Hosting Ukraine Creative Commons