No Image

Місце археологічних з’їздів у дослідженні пам’яток Півдня України

Територія Півдня України багата на археологічні пам’ятки різноманітних часів, стає об’єктом постійних досліджень з початку XIX ст. Освоєння нових земель у Криму та Причорномор’ї дало […]

No Image

Проблеми охорони пам’яток археології на Дніпропетровщині

Пам’ятки давньої культури відображають матеріальне та духовне життя минулих поколінь. Вивчення давніх пам’яток дає розуміння витоків будь-якого народу, в тому числі і українців. Археологічна спадщина […]

No Image

Внесок академіка Д. І. Яворницького у розвиток археології України

Тема персоналій в історії археології почала активно розроблятися відносно нещодавно. Лише в останнє десятиріччя з’явилися праці, в яких розглядається творчий шлях і науковий внесок видатних […]

No Image

Війна і фронтовий побут

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ім. Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО ПРЕЗЕНТУЄ ЗАХІД ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ ПЕРЕМОГИ «Війна і фронтовий побут» захід відбудеться 26 квітня о 11:00 та 15:00 Сучасна людина […]

No Image

«Гомери України» — кобзарі в оцінці Д. Яворницького

В історії української самобутньої культури чільне місце посідає кобзарство. Кобзарі та лірники — талановиті представники свого народу, що протягом сторіч, складаючи і виконуючи музично-поетичні твори, […]

No Image

Оцінка О.М. Лазаревським наукових праць Д.І. Яворницького

О. М. Лазаревський був одним із перших наукових критиків доробку визначного українського історика, дослідника історії запорозького козацтва Д. І. Яворницького. Окрему рецензію Лазаревський присвятив опублікованій […]