Плащаниці кінця ХVII початку ХХ ст. Каталог

02.01.2024 Dmytro Muradov 0

Каталог презентує колекцію плащаниць ДНІМ, що була зібрана у період від початку ХХ ст. до 1974 р. У церкві плащаниці належить особлива роль, оскільки вона уособлює поховальні пелени Ісуса Христа і символізує Його хресний подвиг заради спасіння всього людства.

“Нагрудні хрести Х-ХХ століть. Каталог”

В рамках конференції “Сучасний музей в умовах викликів мінливого світу: пошук балансу між традиціями та інноваціями”, яка відбудеться 16-17 грудня 2021 р. очікуйте на презентацію новог окаталогу “Нагрудні хрести Х-ХХ століть” з фондів ДНІМу.

Колекція Олеся Гончара у фондах ДНІМ: електронний каталог

Колекція Олеся Гончара є однією із найвагоміших серед літературних колекцій Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького – понад 470 експонатів, які широко репре-зентують постать письменника, його творчість, епоху, в контексті якої він жив і творив

Козацькі старожитності. Каталог

Каталог є плодом 20-річної роботи колективу ДНІМ (1993-2013 рр.). До видання увійшли всі музейні предмети, що належать до козацьких старожитностей 16-18 ст. і матеріалів, присвячених увічненню пам’яті про українське козацтво 19-20 ст.

На українському грунті: книжкова графіка М. Погрібняка. Каталог

До 130-ї річниці від дня народження М.С. Погрібняка.
Перша спроба бібліографічного опису українських книжкових та періодичних видань, художньо оформлених і проілюстрованих художником-графіком М.С. Погрібняком (1885-1965).
Каталог ілюстровано матеріалами з фондів ДНІМ та ДХМ, приватних колекцій В.В. Бінкевича, А.К. Фоменка.

Хранители вечности (“Каменные бабы”). Каталог

Каталог презентує колекцію кам’яної пластики яка зберігається у фондах історичного музею. А це найбільше зібрання не тільки на Україні, але і в Європі – 89 статуй! В колекції музею є і найдавніші статуї епохи раннього металу (ІІІ – ІІ тис. до н.е.) і скіфська колекція, але переважає саме колекція половецьких ідолів.

Вотуми у зібранні ДНІМ. Каталог

Каталог презентує колекцію вотумів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, що сформувалася на початку ХХ століття. Подібно до інших феноменів традиційної культури, звичай приносити вотивні дари до храму тісно пов’язаний із способом життя та потребами людей у річищі християнського світосприйняття.

Меморіальний будинок-музей академіка Д.І. Явор­ницького: Каталог

Серед пам’яток історії нашого народу є дорогий для дніпропетровців будинок, у якому жив і працював видатний український вчений-історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник і лексикограф – академік АН УРСР Дмитро Іванович Яворницький.