No Image

Пам’ятки писемності в збірці ДІМ: Каталог актових джерел ХVIII -ХIХ ст.

Упорядники: С.В. Абросимова, А.С. Журба Рецензент: П.М. Кулаковський, канд. історичних наук Каталог пропонується науковцям – історикам, музейним та архівним працівникам, усім, хто цікавиться історією, джерелознавством, […]

No Image

Книги гражданской печати ХVIII века

Составитель: С.В. Абросимова Редактор: Л.Н. Сергеева Рецензент: Н.П. Ковальский, док. истор. наук, профессор Книги гражданской печати ХVIII века: Каталог музейной коллекции. – Днепропетровск: Облполиграфиздат, 1989. […]

No Image

Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923: Каталог

Составитель: Абросимова С.В. Редактор: Дешко Л.К., кандидат исторических наук Большевистские листовки в Днепропетровском историческом музее 1893-1923: Каталог. – Москва, 1985. – 35 с. Содержание: Предисловие      […]

Скарби історичного музею

Документально-художнє видання репрезентує унікальні музейні предмети із 254-тисячного зібрання Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, яке склалося в продовж його існування з 1849 р.