Науково-методична рада

Науково-методична рада при Дніпропетровському історичному музеї існує як дорадчий орган при директорі музею. До складу ради входять: директор музею, заступник директора музею з наукової роботи, учений секретар, всі завідуючі наукових відділів та секторів, провідні наукові співробітники, які мають великий досвід роботи в музеї за різними напрямками. Голова ради – заступник директора музею з наукової роботи. Засідання НМР відбуваються один раз на місяць. На засіданнях науково-методичної ради розглядаються і обговорюються:

  • програми й плани комплектування фондів музею;
  • наукові концепції, тематичні структури та тематико-експозиційні плани й художньо-оформлювальні проекти нових стаціонарних експозицій та тимчасових виставок;
  • науково-методичні матеріали до екскурсій;
  • методичні рекомендації щодо різних напрямків та форм музейної діяльності;
  • сценарії масових заходів;
  • програми розвитку різних музейних напрямків діяльності, соціологічних досліджень;
  • каталоги та характеристики музейних збірок,наукові збірники, монографії;
  • залікові екскурсії наукових співробітників та екскурсоводів музею(оглядові та тематичні).