Роль музеїв у культурному просторі україни й світу (2009)

У збірнику зібрано матеріали доповідей та повідомлень наукової конференції, присвяченої 160-річчю Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, в яких висвітлюються питання історії музейної справи, нагальні музеєзнавчі проблеми з усіх напрямків діяльності музеїв в Україні та Дніпропетровській області.

Видатні особистості: музейна персоналістика (2008)

Здебільшого в матеріалах висвітлюються біографії та віхи діяльності видатних постатей краю, особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток різних галузей життя області, аналізуються історичні джерела – музейні предмети, пов’язані з конкретними персоналіями місцевої історії.

No Image

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Упорядники: Капустіна Н.І., Гайда, Л.О. Рецензент: В.Б. Врублевська, доцент Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України (Київ). Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко […]

No Image

Скарби музеїв (2005)

У збірнику подані статті та повідомлення наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області з проблем комплектування, наукового вивчення, класифікації та систематизації музейних зібрань в цілому та окремих музейних колекцій. Книга буде корисною фахівцям з музейної справи, історикам, краєзнавцям, вчителям, студентам і учням.

No Image

Музей і місто (2003)

Збірник презентує матеріали доповідей та повідомлень з проблем краєзнавства та музеєзнавства учасників обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю міста Дніпропетровська. В статтях розглянуті маловідомі сторінки з історії міст Придніпров’я, проблеми відтворення в експозиціях музеїв Дніпропетровської області місцевої історії та культурних традицій. Книга призначена для істориків, краєзнавців, вчителів, працівників закладів культури, учнів та студентів.

No Image

Музей на межі тисячолітть (1999)

Збірка складається з тез доповідей та повідомлень з проблем музеєзнавства і музейної справи співробітників музеїв, вчених вузів та наукових установ України, Росії, Естонії, які брали участь у Міжнародній науковій конференції “Музей на межі тисячоліть:минуле, сьогодення, перспективи”, присвяченій 150-літтю Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького.

No Image

З минувшини Подніпров’я (1995)

До збірника увійшли матеріали наукових співробітників Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, викладачів і студентів ДДУ, працівників служби Національної безпеки по Дніпропетровській області. Роботи є скороченим викладом доповідей, зроблених учасниками наукової конференції з музейної справи і краєзнавства, присвяченої Міжнародному дню музеїв, яка відбулася у травні 1994 р.

No Image

Скарбниця ріднокраю (1993)

Редактор: А.Ф. Снітко Скарбниця ріднокраю: Збірка матеріалів науково-практичної конференції з музейної справи і краєзнавства. Дніпропетровськ, 1993. – 130 с. Збірка складається зі статей і повідомлень […]