Видатні особистості: музейна персоналістика (2008)

Упорядник: Бекетова В.М.

Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Рошко М.В.

Рецензенти: Зеленська Л.І., професор, зав. каф. фізичної та економічної географії ДНУ, доктор педагогічних наук; Буланова Н.М., директор Музею історії м. Дніпродзержинська, к.і.н.

Верстка, дизайн: Малієнко Ю.М.

Видатні особистості: музейна персоналістика (матеріали обласної музейної конференції до Міжнародного дня музеїв та 75-річчя Дніпропетровської області). – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. Вип. 10. – 338 с.

Збірник охоплює статті наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області, які брали участь в обласних музейних наукових конференціях з проблем музеєзнавства та краєзнавства 2005-2007 рр. Здебільшого в матеріалах висвітлюються біографії та віхи діяльності видатних постатей краю, особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток різних галузей життя області, аналізуються історичні джерела – музейні предмети, пов’язані з конкретними персоналіями місцевої історії. Збірник призначений для науковців, краєзнавців, музейних працівників, освітян, студентів та школярів.

Зміст збірника: