Практичне музеєзнавство: навчальний посібник (2023)

11.08.2023 Dmytro Muradov 0

Посібник «Практичне музеєзнавство» призначений для студентів гуманітарних спеціальностей (бакалаврський рівень). У ньому розглянуто основи фондової, наукової, просвітницької, виставково-експозиційної роботи сучасного музею.

No Image

Про студію “Жива глина”

Студія «Жива глина» була створена в Дніпропетровському історичному музеї в 1990 році за ініціативою старшого наукового співробітника відділу науково-просвітницької роботи Світлани Івлевої.

No Image

Психолого-социологические исследования эффективности музейных программ и занятий для школьников

Музей как социальный институт реализует свои функции определенной социальной среде. Музейную аудиторию можно определить как совокупность посетителей, объединенных интересом к памятникам материальной и духовной культуры. […]

No Image

Листи з 43-ого

МЕТА: Виховання поваги до подвигу тих, хто захищав нашу Батьківщину в р. Великої Вітчизняної війни, шанобливого ставлення до ветеранів. На основі оригінальних фронтових листів, що […]

No Image

Методика проведення практичних робіт студентів за курсом культурології в музеях Одеси

Статья посвящена одному из пока неразработанных направлений музейной педагогики высшей школы. Автор представляет новую целостную методику проведения практических занятий в музеях по вузовским культурологическим дисциплинам. […]

No Image

Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти: “Музейна педагогіка”

Програма спецкурсу музейної педагогіки розрахована на слухачів курсів підвищення кваліфікації при Запорізькому Інституті післядипломної освіти, має загальний обсяг – 22 години, з них лекційних -13 […]

No Image

Эстетическое воспитание детей средствами музея

Музеи, являясь своеобразными центрами нравственной и эстетической культуры, призваны передать накопленный человечеством опыт новым поколениям. При этом музейные работники должны не только обучать посетителей, но […]

No Image

Психолого-социологические исследования эффективности музейных программ и занятий для школьников

Музей как социальный институт реализует свои функции в определенной социальной среде. Музейную аудиторию можно определить как совокупность посетителей, объединенных интересом к памятникам материальной и духовной […]

No Image

Музейно-педагогічні програми з естетичного виховання дитячої аудиторії

Наводено аналіз теоретичних досліджень у напрямку культурно-освітньої діяльності музеїв мистецтва; розглянуто методологію музейно-педагогічних програм для естетичного виховання дітей; розкрито виховний потенціал музеїв мистецтв.