No Image

До історії створення керамічної колекції ДНІМ: частина 2

В експозиції музею можна побачити дуже цікавий експонат – глечик, схожий на ойнохойю, причому вінчик вигнутий тричі, місце знахідки невідоме. Предмет із колекції Поля, салтівська культура (археологічна культура залізної доби).

No Image

До історії створення керамічної колекції ДНІМ

Колекція національного історичного музей ім. Д.І. Яворницького формувалась впродовж декількох століть. І потрапляли музейні предмети до нашої колекції з рук видатних людей. Навіть, якщо говорити про окремі колекції музейного зібрання, зокрема, керамічну, то доводиться згадувати про постаті української історичної науки просто таки велетенські.

No Image

Найстаріша ручна пищаль в колекції музею

Експонат є вогнепальною зброєю, яка розташована в експозиції музею у залі №2. В залежності від регіону класифікується як рушниця гвинтова, самопал або гвинтова пищаль. Рушниця завдовжки 126 см, калібр — 15 мм. Ствол шестигранний.

No Image

Скрыленко “Екатеринославский областной музей имени А.Н. Поля”

Новороссийский край, арена передвижения бесчисленных народов, начиная с самых ранних периодов истории, представляет из себя неисчерпаемый архив, или, лучше сказать, богатую сокровищницу археологических памятников, до […]

No Image

Вся правда про картину Струнникова “Запорожець”

В жовтні цього року виповнюється 145-річчя від дня народження найсильнішої людини у світі – українця Івана Піддубного, портрет якого на повний зріст в образі козака-запорожця експонується в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Д.Яворницького, в залі, присвяченому історії запорізького козацтва. Саме таким – сильним, сповненим людської гідності, уявляв славних запорозьких лицарів Дмитро Яворницький, який присвятив своє життя дослідженням про українське козацтво.

No Image

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр.

Перелік української літературно-художньої періодики 1940-х -першої пол. 1950-х рр. у фондах ДНІМ та НБ ДНІМ Вогні Придніпров’я: Літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Видавництво «Зоря», […]

No Image

Колекція цінних паперів у фондах ДНІМ

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького, один з провідних музеїв України, якому у 2014 р. виповнюється 165 років, має 270-тисячне музейне зібрання з різноманітними колекціями, які відтворюють усі аспекти людського життя, різні сфери діяльності і зацікавлень. Однією з таких колекцій є збірка цінних паперів (акцій, облігацій) кінця ХІХ — поч. ХХ ст., періоду промислового буму на півдні України. В цей час в Російській імперії поряд з окремими капіталістами з’являється капіталіст асоційований – акціонерні товариства, що забезпечило колосальне розширення масштабів виробництва і виникнення підприємств, які були неможливі для окремого капіталу. Динаміка акціонерного заснування була такою: 1861 р. – 128 акціонерно-пайових підприємств, в основному залізничні товариства; у 1893 р. – 640 акціонерно-пайових підприємств, серед яких переважали промислові компанії, у 1902 р. – 1530 АТ з різким зростанням питомої ваги металургійних, механічних, машинобудівних підприємств. Більше половини зазначених підприємств діяли в Україні: в Катеринославській, Миколаєвській, Херсонській губерніях. Найважливішими галузями їх діяльності були гірничо-металургійні, металообробні і машинобудівні підприємства, видобуток вугілля і виробництво коксу, а також міський транспорт.