Музей і місто (2003)

Упорядники: Бекетова В.М., Капустіна Н.І.

Рецензенти: Пушкін В.Ю., док. істор. наук., Черкащина Л.А., заслужений працівник культури України

Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури (матеріали обласної наук. конф., присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська). – Дніпропетровськ, 2003. – 134 с.

Збірник презентує матеріали доповідей та повідомлень з проблем краєзнавства та музеєзнавства учасників обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю міста Дніпропетровська. В статтях розглянуті маловідомі сторінки з історії міст Придніпров’я, проблеми відтворення в експозиціях музеїв Дніпропетровської області місцевої історії та культурних традицій. Книга призначена для істориків, краєзнавців, вчителів, працівників закладів культури, учнів та студентів.

Передмова

У вересні 2001 року Дніпропетровськ відзначив своє 225-ліття. Цій події передувала широка соціальна, наукова, просвітницька культурна програма, в заходах якої взяли активну участь музеї міста і області. Здобутки наукових співробітників музеїв регіону (7 держав­них та 171 громадський музеї) в галузі дослідження та популяри­зації історії та культурних традицій міського соціуму, зокрема м. Дніпропетровська, були представлені на черговій обласній науково-практичній конференції 17 травня 2001 року під назвою: “Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури”. У збірник матеріалів даної кон­ференції увійшли 25 доповідей та повідомлень з історії міста і краю, з нагальних проблем експозиційної, науково-фондової, науково-просвітницької діяльності музеїв в контексті їх функці­онування в міському середовищі. Адже саме в музеях, зосереджені тисячі унікальних, змістовних історичних джерел, пам’яток ми­нулого, дорогоцінних культурно-мистецьких скарбів, які проли­вають світло на “білі плями”, малодосліджені сторінки історії одного з найкрупніших обласних центрів України, ілюструють багате, насичене подіями, визначними персоналіями минуле Дніпропетровська і області. Саме ця думка є провідною в усіх виступах учасників конференції. Даний збірник статей буде цікавим для фахівців освіти, куль­тури, краєзнавців, учнів, студентів, всіх, кому не байдуже наше минуле і сьогодення.
Чекаємо ваших відгуків.

Від упорядників

Зміст