Роль музеїв у культурному просторі україни й світу (2009)

Упорядник: Бекетова В.М.

Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Буланова Н.М., Рошко М.В.

Рецензенти: Зеленська Л.І., професор, зав. каф. фізичної та економічної географії ДНУ, доктор педагогічних наук; Шаповалов Г.І., д.і.н., директор Запорізького обласного краєзнавчого музею.

Верстка, дизайн: Малієнко Ю.М.

Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. (Збірник матеріалів загальноукраїнської наукової конференції з проблем музеєзнавства, присвяченої 160-річчю заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворннцького) Вип. 11. — Д.: АРТ-ПРЕС. 2009. – 608 с.

У збірнику зібрано матеріали доповідей та повідомлень наукової конференції, присвяченої 160-річчю Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, в яких висвітлюються питання історії музейної справи, нагальні музеєзнавчі проблеми з усіх напрямків діяльності музеїв в Україні та Дніпропетровській області. Видання буде корисним для музейних працівників, науковців, аспірантів та студентів гуманітарних вищих учбових закладів, усіх, хто цікавиться розвитком музейної справи в Україні й світі.

Зміст

Розділ. І. Історія Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького та музейної справи в Україні: джерела, історіографія, конкретні події.

Розділ ІІ. Діячі музейної справи України, персоналії в музейній практиці.

Розділ ІІІ. Комплектування фондів, проблеми вивчення, каталогізації та реставрації музейних колекцій.

Розділ ІV. Експозиційні та виставочні проблеми у музейній практиці.

Розділ V. Науково-дослідна робота, евристичні можливості зібрання музеїв.

Секція VI. Проблеми науково-просвітницької діяльності музеїв. Музей і освіта: стан, інновації. Музейний PR.