Музей на межі тисячолітть (1999)

Упорядник: Бекетова В.М., канд.іст.наук, заступник директора Дніпропетровського історичного музею.

Рецензенти: Абросимова С.В., канд.іст.наук, провідний співробітник ДІМу, Тверська Л.В., директор Дніпропетровького художнього музею.

Редактор: Бекетова В.М.

Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи (збірник тез доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького). – Дніпропетровськ, 1999. – 177 с.

Збірка складається з тез доповідей та повідомлень з проблем музеєзнавства і музейної справи співробітників музеїв, вчених вузів та наукових установ України, Росії, Естонії, які брали участь у Міжнародній науковій конференції “Музей на межі тисячоліть:минуле, сьогодення, перспективи”, присвяченій 150-літтю Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького.

Видання розраховане на музейних фахівців, істориків, краєзнавців, працівників культури, всіх, кому не байдужа доля національної, матеріальної і духовної спадщини.

Зміст

СЕКЦІЯ І. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ ІІ. ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МУЗЕЇВ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМАТИКА

СЕКЦІЯ ІІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ МУЗЕЙНИХ ЗБІРОК, IX НАУКОВЕ ВИВЧЕННЯ, АТРИБУЦІЯ І КАТАЛОГІЗАЦІЯ

ПІДСЕКЦІЯ 1. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІ В МУЗЕЇВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ПІДСЕКЦІЯ 2. АРХІВНІ ПАМ’ЯТКИ ЯК ОБ’ЄКТ АРХЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ КРАЮ

ПІДСЕКЦІЯ 3. КАТАЛОГІЗАЦІЯ МУЗЕЙНИХ ЗБІРОК

СЕКЦІЯ IV. ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ПРАКТИКА)

СЕКЦІЯ V. МУЗЕЙ І ВІДВІДУВАЧ