Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції (2005)

Упорядники: Капустіна Н.І., Гайда, Л.О.

Рецензент: В.Б. Врублевська, доцент Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України (Київ).

Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Малієнко Ю.М.

Фотографії: Ю.В. Воротніков, О.Я. Слуцкер, О.О. Шугуров, Д.В. Авер’янов, Ю.М. Малієнко, С. Гуназа.

Верстка та дизайн: Ю.М. Малієнко

Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. – 148 с.

У книзі зібрані узагальнюючі статті, програми, сценарії масових науково-просвітницьких заходів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, що дають певне уявлення про роботу музею впродовж 1990-2000-х рр. в галузі популяризації історії і культури краю, цінних музейних предметів і колекцій з фондового зібрання, які відтворюють різні аспекти минулого, життя мешканців регіону в усьому його розмаїтті. Збірник призначений для музеєзнавців, педагогів, істориків, краєзнавців.

Видання здійснено за фінансової підтримки Міністерства культури і туризму України.

Вступ

На початку 90-х років ХХ ст. в нашому суспільстві відбулися кардинальні зміни, які не могли не відбитися на стані музеїв, розвитокві музейної справи в Україні. Не беручі до уваги економічні проблеми (економічна криза, різка матеріальна диференціація суспільства), музеї зіткнулися із серйозною конкуренцією з боку засобів масової інформації, а також вимушені були враховувати падіння загальної культури суспільства. В цій ситуації музеї постали перед проблемою пошуку нових, більш різноманітних форм роботи з відвідувачами, не обмежуючись лише лекціями та екскурсіями. Цьому сприяли проведені в музеї соціологичні дослідження “Музей і діти”, “Музей і відвідувач”, психолого-соціологічні дослідження ефективності музейних програм і занять для школярів. Як результат даних досліджень, в галузі науково-просвітницької роботи музею протягом 1990 років розроблені і впроваджені в музейну діяльність: багатопрофільна програма “Музей і діти”, гра-вікторина “Джерело”, студія для молодших школярів “Жива глина”, заняття для дітей і батьків “Сімейний музейний абонімент”, тематичні вечори з елементами музейно-театрального дійства під рубрикою “Музейна вітальня”, музейне свято просто неба “Чисті джерела”. В даному виданні узагальнені напрацювання музею в науково-просвітницькій діяльності та зібрані найбільш цікаві концепції, програми методичні розробки, сценарії.

Зміст

Історичні аспекти науково-просвітницької діяльності Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького

Частина І. Багатопрофільна програма “Музей і діти”

Глава 1. Психолого-соціологічні дослідження ефективності музейних програм і занять для школярів
Глава 2. Сценарії занять

Частина ІІ. Напрямок Православне Придніпров’я

Частина ІІІ. Музейні вечори, вітальні, презентації виставок

Глава 1. Сценарії музейних вечорів

Глава 2. Сценарії музейних вітален

Глава 3. Сценарії музейних презентацій

Частина ІV. Музейне свято просто неба “Чисті джерела”

Частина V. Музейна студія “Жива глина”

Частина VІ. Нічна тематична екскурсія “Людина і степ”