Музей і майбутнє (1998)

Упорядник: В.М. Бекетова

Музей і майбутнє: Доповіді та повідомлення наукової конфе­ренції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. – Дніпропетровськ, 1998. – 106 с.

Передмова

В Дніпропетровській області функціонує шість державних та більше 170 музеїв на громадських засадах (з них 40 мають звання народних). В них зберігається майже 600 тисяч одиниць пам’яток історії та культури нашого краю, унікальних скарбів пам’яті, реліквій славного минулого українського народу. Музеї – центри краєзнавчої роботи, культури та історичної освіти населення області. Їх відрізняють багаті історичні традиції, саме навколо музеїв у всі часи гуртувалися відомі діячі місцевого культурного і громадського життя краю (А.Фабр, Я.Грахов, О.Поль, Д.Яворницький, А.Синявський, В.Біднов), тисячі мешканців і гостей області постійно відвідують музеї. Щорічно в Міжнародний день музеїв – 18 травня – працівники музейних закладів звітують перед громадкістю нашого регіону про свої здобутки в усіх напрямках діяльності, і дана збірка наукових праць музейних співробітників є своєрідним узагальненням, підсумком в галузі науково – дослідної роботи музеїв. Подані в ній статті з проблем музеєзнавства і краєзнавства будуть корисними як музейним працівникам, так і вчителям, бібліотекарям, краєзнавцям, учням, широкому загалу населення нашого краю.

В.В. Тальян, нач. Управління культури Дніпропетровської облдержадміністрації

Зміст

Розділ І. Питання історії і перспектив розвитку музейної справи

Розділ II. Комплектування фондів, історія та характеристика музейних колекцій

Розділ ІІІ. Історія краю XVIII—XX ст.

Підрозділ. Літературна Історія краю