З минувшини Подніпров’я (1995)

Упорядник та відповідальна за випуск: Бекетова В.М.

Рецензент: В.Б. Врублевська, доцент Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України (Київ).

Редактор: Снітко А.Ф.

З минувшини Подніпров’я: Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв, 17 травня 1994 р. Дніпропетровськ, 1995. – 178 с.

До 140-річчя від дня народження Д. Яворницького

До збірника увійшли матеріали наукових співробітників Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького, викладачів і студентів ДДУ, працівників служби Національної безпеки по Дніпропетровській області. Роботи є скороченим викладом доповідей, зроблених учасниками наукової конференції з музейної справи і краєзнавства, присвяченої Міжнародному дню музеїв, яка відбулася у травні 1994 р.

Книга розрахована на істориків, краєзнавців, студентів вузів і технікумів та шанувальниів рідного краю.

Передмова

Традиційною формою підведення підсумків науково – дослідної роботи Дніпропетровського історичного музею ім. Д.Яворницького є наукові конференції з проблем краєзнавства та музеєзнавства. Наукові співробітники музею у 2 роки доповідають громадськості про свою пошукову роботу в архівах, бібліотеках, фондах музеїв України і Росії з різноманітних питань історії краю, про свою діяльність в галузі музейної справи та музеєзнавства. На конференції запрошуються науковці Дніпропетровського держуніверситету та інших вузів міста, музейні, архівні й бібліотечні працівники всієї області.
У даний збірник увійшли доповіді й повідомлення, зроблені на науковій конференції “Скарбниця рідного краю”, яка проводилася в музеї 17 травня 1994 р. до Міжнародного дня музеїв. Збірник розрахований на фахівців музейної справи, істориків, краєзнавців, вчителів, а також представляє інтерес для широкого загалу читачів.

Зміст

Розділ І. ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ І ПРОБЛЕМИ МУЗЕЄЗНАВСТВА

Розділ II. Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ:ЖИТТЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОТОЧЕННЯ

Розділ III. МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ КРАЮ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.

Розділ IV. ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ КРАЮ З XVIII ДО 30-х рр. XX ст.

Розділ V. ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ КРАЮ XX СТ.:РЕПРЕСІЇ, ГОЛОДОМОР, ІСТОРІЯ СЕЛЯНСТВА, ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА