Козацькі старожитності. Каталог

Автори-упорядники: С.В. Абросимова, В.М. Бекетова, Л.В. Бєзіна, А.С. Журба, Г.Є. Зубкова, Ю.А. Осадча, М.Й. Сердюк, О.В. Старік, М.М. Тихонова, Н.В. Ченцова.

Загальна редакція: Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова, Т.І. Зворикіна, В.І. Лазебник.

Дизайн, верстка, макет: Ю.М. Малієнко.

Англійський текст: В.Я. Коваленко.

Фотографії: Ю.М. Малієнко, С. Гуназа, В. Недяк, фонди ДНІМ.

Рецензент: С.І. Світленко, д.і.н., професор, декан історичного факультету ДНУ ім. О. Гончара.

Козацькі старожитності в колекції ДНІМ: [Каталог]. — Дніпропетровськ: Арт-прес, 2016. — 432 с.

Каталог є плодом 20-річної роботи колективу ДНІМ (1993-2013 рр.). До видання увійшли всі музейні предмети, що належать до козацьких старожитностей 16-18 ст. і матеріалів, присвячених увічненню пам’яті про українське козацтво 19-20 ст.

Для створення каталогу потрібна була участь широкого кола науковців ДНІМ. Видання налічує 10 розділів:

  1. архівні матеріали,
  2. стародруки,
  3. картографічні матеріали,
  4. культові речі,
  5. персні, печатки, каблучки,
  6. козацька зброя і військові атрибути,
  7. люльки,
  8. предмети побудут,
  9. художні твори,
  10. археологічні матеріали з розкопок 2005-2009 рр.