“Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї”. Каталог

Автор-укладач: Н.І. Капустіна, директор ДНІМ, В.М. Бекетова, заст. дир. ДНІМ.

Редакційна колегія: Н.І. Капустіна, директор ДНІМ, В.М. Бекетова, заст. дир. ДНІМ, Ю.М. Малієнко, дизайнер ДНІМ

Фотографії, дизайн, верстка, макет: Ю.М. Малієнко, дизайнер.

Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї [Каталог]. — Дніпропетровськ: Арт-прес, 2015. — 100 с.

Каталог містить відомості про всеукраїнські музейні фестивалі, які відбулися протягом 10-ліття в Дніпропетровську, на базі ДНІМ, за підтримки МКУ, ДОДА та ДОР. Основний зміст видання присвячений 4-му Всеукраїнському музейному фестивалю 2015 р. Подано перелік та інформацію про музеї, які є учасниками фестивалю, відомості про конкурсні фестивальні матеріали, круглі столи, майстер-класи та інші фестивальні заходи. Каталог буде корисним для працівників музеїв та туристичної галузі, краєзнавців, освітян.