Хранители вечности (“Каменные бабы”). Каталог

Автор-укладач: Л.М. Чурілова, старший науковий співробітник ДНІМ.

Редакційна колегія: В.М. Бекетова, заст. дир. ДНІМ.

Фотографії, дизайн, верстка: М.В. Прошниченко, дизайнер.

Хранители вечности (“Каменные бабы”): [Каталог]. — Дніпропетровськ: самвидав, 2014. — 62 с.

Каталог презентує колекцію кам’яної пластики яка зберігається у фондах історичного музею. А це найбільше зібрання не тільки на Україні, але і в Європі – 89 статуй! В колекції музею є і найдавніші статуї епохи раннього металу (ІІІ – ІІ тис. до н.е.) і скіфська колекція, але переважає саме колекція половецьких ідолів.

Каталог пропонується науковцям, музейним працівникам, мистецтвознавцям, археологам, усім, хто цікавиться історією та культурою України.

Зміст

  • Введення
  • Глава І. Історія колекції стародавніх кам’яних статуй Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького.
  • Глава ІІ. Антропоморфні стели епохи раннього металу.
  • Глава III. Скіфські статуї.
  • Глава IV. Половецькі статуї.
  • Висновок
  • Бібліографія
  • Ілюстрації