Вотуми у зібранні ДНІМ. Каталог

Автор-укладач: Н.О. Степаненко, старший науковий співробітник ДНІМ.

Редакційна колегія: Н.І. Капустіна (голова редколегії), директор ДНІМ; В.М. Бекетова, заст. дир. ДНІМ, к.і.н.; Т.І. Зворикіна, головний зберігач ДНІМ.

Науковий консультант: О.Б. Островський, д.і.н., провідний науковий співробітник Російського етнографічного музею, Санкт-Петербург.

Фотографії, дизайн, верстка: Ю.М. Малієнко, провідний художник-дизайнер ДНІМ.

Вотуми у зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького: [Каталог]. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2012. — 40 с.

Каталог презентує колекцію вотумів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, що сформувалася на початку ХХ століття. Подібно до інших феноменів традиційної культури, звичай приносити вотивні дари до храму тісно пов’язаний із способом життя та потребами людей у річищі християнського світосприйняття.

Каталог пропонується науковцям, музейним працівникам, мистецтвознавцям, релігієзнавцям, усім, хто цікавиться історією та культурою України.