На українському грунті: книжкова графіка М. Погрібняка. Каталог

Автори-упорядники: Н.Є. Василенко та І.В. Мазуренко, с.н.с. відділу музею “Літературне Придніпров’я”.

Редакційна колегія: Н.І. Капустіна, Т.І. Шапаренко, В.М. Бекетова, Т.І. Зворикіна, О.В. Аліванцева, В.В. Кулічихін, Н.І. Молчанова, Т.І. Хупава.

Дизайн, верстка: С.Я. Ковика-Алієв.

На українському грунті: книжкова графіка Миколи Погрібняка (1885-1965): [Каталог]. — Дніпропетровськ: Арт-прес, 2015. — 84 с.

До 130-ї річниці від дня народження М.С. Погрібняка.
Перша спроба бібліографічного опису українських книжкових та періодичних видань, художньо оформлених і проілюстрованих художником-графіком М.С. Погрібняком (1885-1965).
Каталог ілюстровано матеріалами з фондів ДНІМ та ДХМ, приватних колекцій В.В. Бінкевича, А.К. Фоменка.