Матеріали конференції “Сучасні погляди наприкладну лінгвістику”

Вміщено матеріали здобувачів вищої освіти України, які взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні погляди на прикладну лінгвістику”. Тематика тез охоплює актуальні питання щодо розвитку мов світу та форм реалізації їх через носіїв мови.

Матеріали науково-практичної конференції можуть бути використані у практиці фахівців різних видів гуманітарної діяльності та у навчальному і виховному процесах закладів освіти.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні погляди на прикладну лінгвістику” (09 листопада 2023 року, Вищий навчальний приватний заклад “Дніпровський гуманітарний університет”): збірник тез здобувачів вищої освіти. Дніпро: ВНПЗ “ДГУ”, 2023. 56 с.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА

 • Бенько Тетяна. Дистанційне навчання як актуальна освітня технологія у закладах вищої освіти
 • Вільгоцька Зоряна. Нестандартні форми проведення семінарських занять. «Дискусія» та «круглий стіл»
 • Демелько Інна. Імітаційне навчання як метод викладання у вищих навчальних закладах
 • Зав’ялов Дмитро. Інтелектуальні здібності людини (психолінгвістичний аспект)
 • Ісаєва Тетяна. Використання інноваційного методу фліпчарт (Flipped classroom) у підготовці словесників
 • Козачок Анастасія. Причини потреби суспільства у штучних мовах
 • Коломоєць Іванна. Запозичені лексичні одиниці у сфері туризму до мовного стандарту
 • Лісунова Марія. Розвиток сучасної юридичної лінгвістики в Україні
 • Мартинюк Богдана. Лекція-візуалізація як метод навчання у закладах вищої освіти
 • Олійник Анна. Віддзеркалення мовної ситуації в Україні в дискурсі військових блогів
 • Рудак Ангеліна. Використання кейс-методу у процесі фахової підготовки вчителя української мови
 • Самойленко Катерина. Формування національної ідентичності як чинника громадянського виховання учнів молодшого шкільного віку
 • Смеречинська Василина. Бінарна лекція як інноваційний формат подавання та засвоєння інформації у закладах вищої освіти
 • Турубаров Володимир. Двоскладові терміни-словосполучення у сучасній українській термінології кримінального процесуального права
 • Турубарова Анастасія. Трактування поняття «мова спеціального призначення» у науковій літературі
 • Федоренко С. Language and speech aspect of polyceistics: rhetorical approach

Читати в PDF.