Науковий семінар, присвячений пам’яті професора М.П. Ковальського

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства
Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького

Відритий науковий семінар, присвячений пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського (27-28 листопада 2015 р.) “Історик на зламі історії”.

Місце проведення – меморіальний будинок-музей Д.І. Яворницького (пл. Шевченка, 5, Телефон: 0562 – 472-761).

ПРОГРАМА

27 листопада 2015 р.
Вітальні промови (11.30-12.00)

 • директор Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, заслужений діяч культури України Н.І. Капустіна.
 • декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, д.і.н., професор С.І. Світленко.

І. (12.00-14.30)

 • Целевой аспект исторического исследования. Болебрух Анатолій Григорович, д.і.н., професор, почесний завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства, декан історичного факультету ДНУ (1987-2002).
 • Суспільно-історичні процеси в образах синергетики й теорії катастроф (історіографічний екскурс). Святець Юрій Анатолійович, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії України ДНУ ім. О.Гончара.
 • Идеология как метод историка. Толочко Олексій Петрович, д.і.н., член-кореспондент НАН України, Інститут історії України НАН України.
 • Ego-histoire: историк между памятью и профессией. Репіна Лорина Петрівна, д.і.н., професор, член-кореспондент РАН, заступник директора Інституту загальної історії РАН.
 • «Істина» як метафора?: методологічна безпорадність історіографії в періоди зламу досвіду. Стельмах Сергій Іванович, д.і.н., професор кафедри історії Росії історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
 • Історик: джерело і перехрестя кризи буття і кризи свідомості. Василенко Віталій Олександрович – д.і.н., професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ).

Перерва на каву (14.30-15.00)

ІІ. (15.00-18.00)

 • Историк «в грозе и буре»: опыт экспликации нереализованной исследовательской программы. Чернов Євген Абрамович, історик, історіограф, перший заступник голови Дніпропетровської обласної шахової федерації, член виконкому Федерації шахів України.
 • Портнова Тетяна Володимирівна, к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ ім. О.Гончара.
 • Професійні історики і політика пам’яті в харківському регіоні (доба незалежності України). Посохов Сергій Іванович, д.і.н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології, декан історичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • Изменение траекторий историографического творчества в эпоху исторических переломов начала ХХ века (на примере творчества Д.И. Багалея и В.П. Бузескула). Кісельова Юлія Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • История историков: М.В. Клочков и С.Г. Пушкарев. Чухлій Світлана Олександрівна, к.і.н., доцент кафедри соціально-економічних наук Центру міжнародної освіти ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • «Свидетели роковых минут»: Ю.М. Лотман и Н.М. Карамзин. Руднєв Михайло Альбертович, к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ ім. О.Гончара.
 • В.В. Данілов: випробування історика історією. Журба Олег Іванович – д.і.н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ ім. О.Гончара.
 • Советский историк на рубеже эпох: варианты личностной и профессиональной самоидентификации. Корзун Валентина Павлівна, д.і.н., професор кафедри сучасної вітчизняної історії та історіографії Омського державного університету ім. Ф.М. Достоєвського.
 • Колеватов Дмитро Михайлович, с.н.с., кафедри сучасної вітчизняної історії та історіографії Омського державного університету ім. Ф.М. Достоєвського.

28 листопада (10.30-13.00)

 • Исторические переломы и университетские истории. Кибальна Марина Миколаївна, аспірантка Школи історичних наук Національного дослідницького університету Вища школа економіки. (Москва).
 • Символічні прояви кризи університетської ідентичності в Україні наприкінці XX – на початку XXI ст. Рачков Євген Сергійович, аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • Исторический факультет Харьковского государственного университета им. А.М.Горького в конце 80 – начале 90-х гг. ХХ в.: штрихи к коллективному портрету. Куделко Сергій Михайлович, к.і.н., професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 • Історична політика і професійна історіографія: Historia militants в Росії в роки Першої світової війни (1914-1918 рр.). Котова Сабіна Владиславівна, аспірантка кафедри історії Росії КНУ ім. Тараса Шевченка.
 • «Императорская» институция в революционную эпоху: Московское общество истории и древностей российских и коллективные стратегии сохранения профессиональной идентичности в 1905-1930 гг. Боярченков Владислав Викторович, д.і.н., професор кафедри історії і філософії Рязанського державного радіотехнічного університету.
 • «Велика реформа» в епохи великих переломів: історіографічна доля. Литвинова Тетяна Федорівна, д.і.н., професор кафедри історії України ДНУ ім. О.Гончара.
 • Конфликт между способами изучения прошлого в российской историографии первой половины XIX в. Маловичко Сергій Іванович, д.і.н., професор кафедри історії Державного гуманітарно-технологічного університету (МГОГИ) (Орехово-Зуєво, Московська область).
 • Этика и эпистемология: «четвертый постулат практического разума» А.И. Введенского. Румянцева Марина Федорівна, к.і.н. доцент Школи історичних наук факультету гуманітарних наук Національного дослідницького університету Вища школа економіки. (Москва).