Конференція “Духовні аспекти сучасного світорозуміння” (до дня пам’яті О.П. Блаватської)

Щорічна наукова міждисциплінарна конференція «Духовні аспекти сучасного світорозуміння», присвячена 129-й річниці пам’яті О.П. Блаватської.

Cучасний світ вже усвідомив необхідність кардинальних змін свого існування, перспективою якого є духовні цінності, що збережені в надрах стародавньої мудрості. Спадщина та діяльність Олени Петрівни Блаватської (1831-1891), яка народилась у Катеринославі (нині Дніпро) та стала відома всьому світові, має велике значення як для вітчизняної культури, так і для людства в цілому. Її творчість відрізняє синкретична єдність мудрості століть, здобутків світової науки, філософії, релігійних вчень та світоглядних передбачень майбутнього. Питання єдності та синтезу, що виступають провідними ідеями спадщини Блаватської, запитані сьогоденням, що прагне консолідації суспільства на підставі універсальних цінностей.

З 1991 році в Дніпрі проходять щорічні наукові конференції, присвячені осмисленню особистості, діяльності та творчості нашої співвітчизниці. Філософи, культурологи, історики, науковці гуманітарного та технічного спрямування докладають зусиль щодо визначення продуктивних ідей вчення Блаватської для сучасного світорозуміння.

Тематика конференції 2020 року присвячена актуальним питанням свідомості в контексті філософських, екологічних, естетичних, соціально-політичних та світоглядних аспектах їх вирішення. Багатогранна спадщина О.П. Блаватської стала предметом наукових рефлексій з естетичної, етичної та світоглядної проблематики, яка творчо представлена в поглядах учасників конференції, доповіді яких надано в збірці українською та англійською мовами.

Сторінка Музейного центру О.П. Блаватської та її родини: ЛІНК

Збірка конференції “Питання свідомості в міждисциплінарному вимірі”: ЛІНК