Конференція “Музей та соціум: діалог, взаємообмін, формування ідентичності”

Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького запрошує долучитися до Всеукраїнської наукової конференції “Музей та соціум: діалог, взаємообмін, формування ідентичності” (до 175-річчя від заснування ДНІМ імені Д.І. Яворницького), яка відбудеться у онлайн та офлайн форматах 18-19 квітня 2024 р.

Робота конференції передбачається за наступними секціями:

  1. Сучасні археологічні дослідження та їх репрезентація у виставкових проєктах;
  2. Фондова робота, консервація, збереження та реставрація предметів в умовах повномасштабної російсько-української війни;
  3. Музейна педагогіка та комунікація в умовах воєнного стану;
  4. Виставкові проєкти 2022-2024 рр. та їх соціальне значення;
  5. Музейна евристика у пошуках ідентичності: проєкти зі збору та популяризації повсякденної спадщини;
  6. Голоси свідків: усноісторичні проєкти та перспективи їх інтеграції у музейний простір;
  7. Музей на шляху діджиталізації: цифрові ініціативи порятунку, промоції та дослідження спадщини;
  8. Музей як агент культурної дипломатії: Україна на світовій музейній мапі;
  9. Мілітарна історія та мілітарна ідентичність українців крізь віки;
  10. “Криваві землі”: історія геноцидів та катастроф на українських теренах.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Заявки на участь у конференції приймаються до 15 квітня 2024 р. на електронну пошту [email protected] з темою “Конференція ДНІМ 2024”.

Заявка оформлюється за формою: а) ПІП автора; б) науковий ступінь та вчене звання автора; в) установа, яку представляє автор; г) назва доповіді; д) секція, у роботі якої автор прагне брати участь; є) формат участі (онлайн/офлайн); е) контактний телефон; ж) електронна пошта; з) потреба у офіційному запрошенні.

За підсумками конференції передбачається публікація наукової збірки. Електронні варіанти текстів статей просимо надсилати до 1 червня 2024 р. на адресу [email protected] з темою “Стаття ДНІМ 2024”.

Вимоги до оформлення статей: обсяг – до 16 сторінок (текст з ілюстраціями). Електронний варіант тексту статті подається у форматі DOC, редактор Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2 см. Фотографії та інші ілюстративні матеріали подаються окремим файлом у форматі pdf, jpg або tiff.
Стаття повинна містити наступну інформацію: а)УДК (вирівнювання по лівому краю); б) ім’я і прізвище автора, назва установи, яку представляє автор (вирівнювання по правому краю); в) назва статті (по центру, великими літерами, шрифт жирний); г)основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см); д) бібліографічна посилання в алфавітному порядку (кегль 12, інтервал 1) після основного тексту.

Бібліографічний опис оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Індекс посилань у тексті подається в квадратних дужках (наприклад: [5, с. 17 або 7, арк. 31], перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш (аркуші) архівного документа), посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для участі у конференції.