Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень

Автори-упорядники: Бекетова В.М., кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького; Потап О.Є., професор, вчений секретар Дніпропетровської металургійної академії.

За загальною редакцією: Капустіної Н.І., директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, заслуженого працівника культури.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор ДНУ Олег Іванович Журба; доктор педагогічних наук, професор ДНУ Любов Іванівна Зеленська.

Макет, фото, дизайн, верстка: Малієнко Ю.М.

Автори висловлюють щиру вдячність Голові Українського геральдичного товариства, доктору історичних наук Андрію Богдановичу Гречилі (м. Львів), члену комісії з геральдики при Президентові Республіки Молдова Костянтину Федоровичу Богатову (м. Кишинів) та Валерію Михайловичу Напиткіну (м. Хмельницький) за допомогу у підготовці матеріалів книги до видання.

Геральдика Дніпропетровщини. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень: Історичні нариси. Д.: АРТ-ПРЕС, 2012. — 193 с.

Видання презентує сторінки з історії адміністративно-територіальної геральдики в Катеринославській губернії з кінця ХУІІІ ст. до 1920-х років, подає характеристику і опис геральдичної колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, яка налічує понад 200 одиниць музейних предметів, висвітлює геральдичні процеси в Дніпропетровській області в 1960-1980-х роках, намагання місцевої влади в гербах та емблемах відобразити звитяжну працю трудящих індустріальної Дніпропетровщини. Головне місце в книзі відведено матеріалам про сучасний етап герботворчості в Дніпропетровській області, наведено характеристику, описи і малюнки всіх сучасних муніципальних гербів та прапорів міст, районів, сіл і селищ краю. Для майбутніх творців муніципальної символіки в книзі є методичні рекомендації, поради Українського геральдичного товариства.

ЗМІСТ

 • Вступне слово Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Вілкула О. Ю.    4
 • Вступне слово Голови Дніпропетровської обласної ради Удода Є. Г.    5
 • Розділ 1. З історії геральдики Придніпров’я    7
 • Розділ 2. Геральдика Дніпропетровщини радянських часів    47
 • Розділ 3. Сучасний стан герботворчості на Дніпропетровщині    61
 • Розділ 4. Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень    81
 • Герб області    82
 • Герби районів    84
 • Герби міст обласного значення    126
 • Герби міст районного значення    152
 • Герби селищ міського типу    160
 • Герби сіл    172
 • Методичні рекомендації щодо створення нових гербів і прапорів    182
 • Бібліографія та джерела    186