Конференція “Історія Дніпровського Надпоріжжя”

16 листопада 2012 року відбулась VІІІ Дніпропетровська обласна історико-краєзнавча конференція “Історія Дніпровського Надпоріжжя” (до 80-річчя створення Дніпропетровської області).
В ній взяли участь понад 80 науковців і краєзнавців, серед них — викладачі ВУЗів, музейні працівники Дніпропетровська, Запоріжжя, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Новомосковського та Криничанського районів. Було заслухано і обговорено 57 доповідей і повідомлень з археології Дніпровського Надпоріжжя, історії міст і сіл області, суспільно-політичного, культурного і духовного життя Придніпровя, про видатних особистостей краю.
Шість доповідей зробили наукові співробітники ДНІМ ім. Д. Яворницького (В. Бекетова “Краєзнавчі студії С.В. Абросимової”, В. Лазебник “Україна-Бельгія: історія взаємовідносин кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті історичного краєзнавства”, Д. Романчук “Матеріали до питання організації обласної влади на Дніпропетровщині в 1932 р.”, Н. Шейміна “Проведення грошових реформ у СРСР 1922-1991 рр. (за музейною колекцією)”, Л. Чирич “Історія футболу Дніпропетровщини: футбольна команда “Дніпро” (за матеріалами музейної збірки)”, Л. Чурилова “Античний торс еліністичного часу з колекції ДНІМ”).
На конференції відбулась презентація нового видання “Епістолярної спадщини академіка Д.І. Яворницького: Листи друзів, приятелів і знайомих до Д.І.Яворницького” (вип. 6), цей збірник присвячений памяті С.В. Абросимової. Книгу представляли редактор і автори-упорядники — Н. Капустіна, В. Бекетова, Н. Василенко та Я. Тимошенко.