Презентація монографії «Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві»

20 травня 2016 року у Меморіальному будинку-музеї академіка Д.І.Яворницького відбулася презентація монографії «Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві». Автор праці – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Іванович Світленко.

Ця робота дніпропетровського науковця є першою з 1974 року монографією про Дмитра Івановича Яворницького – видатного українського інтелектуала останньої чверті XIX – першої половини XX ст., який зробив вагомий внесок у поступ цілої низки галузей національної науки і освіти, зокрема, історії та археології, етнографії і фольклористики, музейної та архівної справи, історичного краєзнавства та топографії, літератури, мовознавства та дидактики. До цього часу про постать Дмитра Івановича виходили лише невеликі наукові огляди на 50-60 сторінок. Книга професора Сергія Світленка налічує близько 300 сторінок оригінального дослідження діяльності Д.Яворницького в українському інтелектуальному співтоваристві, яке представляло складну науково-освітньо-культурну мережу індивідуальних, групових та колективних зв’язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії.

Зокрема, у книзі розглянуті наступні теми: формування та становлення особистості
Д. Яворницького як українського вченого і педагога; зародження й розширення українського інтелектуального співтовариства Д.Яворницького; Д.Яворницький у структурах інтелектуального співтовариства та Д.Яворницький в українському інтелектуальному співтоваристві часів трансформацій української революції та радянської влади (1917-1940 рр.).

Видання налічує 128 ілюстрацій.

P6073265

P5203030

P5203034

P5203035