Комікс “Як старих людей переробляють на молодих”

“Як старих людей переробляють на молодих” – за казкою, яку записав Д.І. Яворницький.

Видатний український історик та археолог Дмитро Яворницький зробив вагомий внесок у відтворення історії козацької доби.

Крім історичних артефактів та знахідок про козацьке життя розповідають казки, думи, легенди й перекази.

Комікс створений за народною казкою, яку Дмитро Яворницький записав у 1885 році у Новомосковському повіті.

Над коміксом працювали: Н.Є. Василенко, співробітниця історичного музею, ГО “Жінки плюс”, ДНІМ і КП “Представництво Придніпров’я”.