No Image

Контурно-реперная идентификация изографической пластики из хлебного мякиша на примерах экспонатов ДИМ: взгляд из ХХІ века (воспоминания, легенды, истории, факты)

В фондах Днепропетровского исторического музея им. Д. И. Яворницкого хранятся пять интересных экспонатов, представляющих собой фигурки в виде жанровых сценок из жизни «малороссов» – жителей […]

No Image

Катеринослав-Дніпропетровськ у біографії українського історика ХХ ст. Григорія Гербільського

Зроблена спроба відтворення катеринославсько-дніпропетровського періоду життя та діяльності знаного українського історика Г.Ю. Гербільського (1904-1991), коли він здобув освіту і розпочав трудову діяльність, працюючи в навчальних закладах міста, Дніпропетровському історичному архіві, Дніпропетровському крайовому історико-археологічному музеї, формувався як історик-краєзнавець. Хронологічні межі того періоду охоплюють 1904-1940 роки.

No Image

История города в музейной экспозиции

Днепропетровский исторический музей, расположен­ный в областном центре и являющийся региональным краеведческим центром, был и есть местом притяжения прежде всего горожан. В последние годы горожане составляют […]

No Image

З історії іграшки

Сценарій екскурсії на базі залу історії первісного суспільства та виставки «Українська народна іграшка ХІХ-поч.ХХ ст.» (м.Львів)

No Image

Експозиційне втілення персонологічних аспектів історії м. Дніпродзержинська на прикладі художньо-документальної експозиції «Л.І. Брежнєв та його час»

Пострадянська історична наука поступово починає відновлювати свій статус гуманітарної дисципліни, в центрі якої стоїть людина. В першу чергу це викликано тією обставиною, що справжній свій […]

No Image

Доступність установ культури для людей з обмеженими можливостями

В статті розглянуті питання архітектурної доступності установ культури та використання людьми з обмеженими можливостями туристично-рекреаційного потенціалу історико-культурних, природних заповідників та музеїв України.

No Image

Документи фонду 166 ЦДАВО України як джерело до історії музейництва Кам’янеччини 1920-х рр.

Присвячено аналізу та визначенню інформативних можливостей статистичних джерел до історії музейництва України в 1920-х рр. з фондів ЦДАВО України, а зокрема до історії Подільського природничоісторичного та Кам’янецького історико-археологічного музеїв. Базуючись на 8 звітах з діяльності музеїв, визначено основні напрями роботи музеїв, їхню штатну структуру, основні етапи формування. Також звернуто увагу на історію формування музейних колекцій та освітній рівень працівників музеїв.